Otevřená data – cenná surovina pro váš business

Gabriel Lachmann EEA

Data se stávají surovinou, podobně jak ropa. Celý svět IT vidí v datech svou zářivou budoucnost. Otevřená data hrají v této hře zajímavou roli. Přinášejí jiný pohled na data, jejich dostupnost, licencování, výměnu, nakládání s nimi. Vzniká nová legislativa, zvyšuje se tlak na kvalitu dat, na garanci dostupnosti, je zde požadavek publikovat propojená data (linked data). Aktivity kolem (L) OD podporované EU vygenerovali množství dostupných řešení a metodik – licencovaných obvykle pod otevřenou licencí. Veřejná správa se pomalu připravuje na implementaci principů „open data“.

V prezentaci ukážeme, jak mohou z tohoto trendu těžit různé typy firem – IT dodavatelé, konzultanti, SME, vlastníci dat, tvůrci aplikací, budovatelé bází znalostí, ale i běžné společnosti. Pro lepší porozumění popíšeme koncepci řešení pro (L) OD, upozorníme na problémy a vhodné postupy při publikování, poskytování a využití dat a představíme vybrané technologie a řešení z této oblasti. Budeme se  věnovat problematice obohacování dat a také možnostem které přináší aplikace konceptů významového webu. Zmapování problematiky otevřených dat nám umožní identifikovat příležitosti, které aktuální trend (L) OD firmám přináší. Následně uvedené příležitosti kriticky zhodnotíme a upozorníme na slepé uličky.