11 May 2023

Softecon 2023

Nosným tématem letošního ročníku byla Demokratizace dat a ztráta kontroly. Data jsou zdrojem informací, díky kterým umí byznys posouvat své hranice. Ten dnes vyžaduje rychlou a flexibilní reakci na změny a tuto schopnost musíme mít i při práci s daty. Zdá se tedy přirozené nastoupit na stejnou cestu jako v případě IT aplikací a posunout data blíže k byznysu a decentralizovat je. Tím se však vracíme k již známým otázkám… neznamená decentralizace ztrátu kontroly?

  • 10:00
  • 31.05.2023
  • Národný futbalový štadión - Bratislava

SOFTECON 2023 - 31. máj | Národný futbalový štadión

Pozrite si záznam z 20. ročníka odbornej konferencie o aktuálnych trendoch a víziách v oblasti informačných technológií a ich dopadoch na podnikanie a spoločnosť – SOFTECON 2023.

  Nosnou témou tohto ročníka bola Demokratizácia dát a strata kontroly. Dáta sú zdrojom informácií, vďaka ktorým vie biznis posúvať svoje hranice. Ten dnes vyžaduje rýchlu a flexibilnú reakciu na zmeny a túto schopnosť musíme mať aj pri práci s dátami. Zdá sa teda prirodzené nastúpiť na rovnakú cestu ako v prípade IT aplikácií a posunúť dáta bližšie k biznisu a decentralizovať ich. Tým sa však vraciame k už známym otázkam… neznamená decentralizácia stratu kontroly?

#softec #softecon #innovation #datademocracy #datamesh

 

Program

12:00 - Obed

13:00 – Miro Vladár (SOFTEC): Otvorenie konferencie témou Demokratizácie dát v biznise

13:05 - Peter Polák (Bloomreach): Dáta, čo odhaľujú príbehy

13:35 - Tomáš Revaj (Simloop): There is no free lunch

14:00 - Prestávka

14:15 - Adrián Slavkovský (Orange): Dátová demokracia v korporácii - príležitosť alebo mýtus?

14:40 - Lukáš Hlavička (IstroSec): Dáta v ohrození

15:05 - Prestávka

15:25 - Honza Zubíček (ČSOB): Dáta - palivo pre virtuálnu asistentku

15:50 - ChatGPT – zázrak alebo bublina? (Panelová diskusia) Marián Šimko (KInIT) Martin Takáč (FMFI UK) Peter Polák (Bloomreach)

16:30 - Čaša vína

Moderujú: Miro Vladár a Andrej Žlnka (SOFTEC)

Registrácia je ukončená. Tešíme sa na Vás!

 

Kto vystúpi na konferencii?

 

Peter Polák (Bloomreach)

Peter po rokoch vývoja bankového softvéru vymenil tradičné firmy za startupovú kultúru. Dnes sa stará o cloudové klientske dáta vo firme Bloomreach (pôvodne Exponea) ako Director of Engineering pre Customer Data Platform. Má rád svet SaaS produktov - fascinuje ho jeho sviežosť, nepredvídateľnosť a nezmerný potenciál. Je ženatý a má dve teenage dcéry, ktoré mu pomáhajú zostať inovatívnym (a v strehu).

O čom budeme hovoriť?

Vie to každý úspešný spisovateľ: dobrý príbeh sa nezaobíde bez konzistentných dát. Ale platí to aj naopak. Dáta, v ktorých nevieme nájsť zaujímavý príbeh, sú jalové a nudné. A ak je niečo, čo dnešná tiktoková doba neodpúšťa, je to práve nuda. Pozrime sa na dáta ako na produkt. Skúsme si vziať inšpiráciu z iných digitálnych produktov a upravme naše biznisové dáta tak, aby sme v nich dokázali odhaliť silné príbehy.

Tomáš Revaj (Simloop)

Tomáš zodpovedá za transformačné projekty vo finančnom a verejnom sektore v regióne CEE a SEE. Primárne sa venuje návrhu biznis / IT architektúry, manažmentu údajov a systémovej integrácií. Má rád výzvy, pri ktorých zákazníkom pomáha rozpletať ich integračné špagety a zvyšovať ich schopnosť meniť sa. Je ženatý a má 3 deti, ktoré rozvíjajú jeho zručnosti people manažmentu.

O čom budeme hovoriť?

Podniky sú v dnešnej dobe bombardované ponukami na Dátové riešenia a platformy, ktoré majú vyriešiť všetky ich doterajšie problémy. Existuje ale jeden model, ktorý sedí na reálne potreby chodu podniku? Je možné tieto potreby kategorizovať a použiť kombináciu špecificky zameraných platforiem, ktoré fungujú vo vzájomnej symbióze a zároveň adresujú rôzne potreby biznis procesov, reportingu, alebo analytiky a dátovej vedy? Na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v rámci nášho bloku, ale očakávajte, že „there is no free lunch“ platí aj pre kvalitné, čerstvé a prepoužiteľné Dáta.

Adrián Slavkovský (Orange)

Adrián vyštudoval softvérové inžinierstvo a začal pre Orange pracovať počas štúdia ako java vývojár. Prešiel viacerými pozíciami v oblasti OSS (operation support systems) aby následne zakotvil v dátovej a AI doméne, v ktorej vidí obrovský potenciál a príležitosti.

O čom budeme hovoriť?

Data mesh koncept získava čoraz väčšiu pozornosť dátového spoločenstva na celom svete. Ako je to však s jeho použiteľnosťou a implementáciou vo firme? Čo tým môžeme získať a na aké úskalia sa pripraviť pri jeho zavádzaní? Nemôže sa z demokracie stať anarchia? Pozrime sa spolu na to, ako v Orange experimentujú s týmto prístupom v rámci pilotného projektu demokratizácie dát v cloude.

Lukáš Hlavička (IstroSec)

Lukáš počas svojej viac ako 15-ročnej kariéry v oblasti kybernetickej bezpečnosti zachránil klientom desiatky „dátových pokladov“ vyčísliteľnej i nevyčísliteľnej hodnoty. Viedol analytický tím v rámci budovania slovenskej vládnej jednotky CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) pod MIRRI SR, kde následne pôsobil ako riaditeľ až do roku 2019. Po prechode do privátneho sektora založil spoločnosť IstroSec, kde dnes zastáva pozíciu CTO. Špecializuje sa na reakcie voči cieleným kybernetickým útokom / bezpečnostným incidentom, koordináciu digitálnej forenznej analýzy, penetračné testy infraštruktúry, red teaming a budovanie defenzívnych spôsobilosti zákazníkov, ktorí už nechcú zažiť ďalší incident nepripravení. 

O čom budeme hovoriť?

Decentralizácia dát, niekedy spojená s prechodom do cloudu, je dnes často diskutovaná téma a napriek tomu sa pri nej často zabúda hovoriť o bezpečnosti. Aké sú dnešné trendy v budovaní aktívnej ochrany? Ako riešiť bezpečnosť dát pri ich neustálom kolobehu vytvárania, aktualizácie, transformácie, či migrácie naprieč platformami a aplikáciami? Ako efektívne z pohľadu nákladov i kapacít personálu riešiť bezpečnosť pri migrácií dát do cloudu? Vieme sa priblížiť takmer dokonalému zabezpečeniu? Aby bezpečnosť našich dát nezaostávala za inováciami a neustálymi zmenami pri ich spracovaní, pokúsime sa nájsť odpovede a hovoriť o príkladoch tých najlepších, vtipných ale aj trpkých príbehoch.

Honza Zubíček (ČSOB)

Honza strávil svoju viac ako 18-ročnú profesionálnu kariéru v rôznych spoločnostiach - od tých ktoré by sme mohli zaradiť medzi "garážovky" - až po veľké medzinárodné korporácie. Pracoval na rôznych pozíciách od programovania, analýzy, konzultingu, projektového manažmentu, až po architektúru. V práci sa vždy sústredil na transformáciu prostredníctvom inovácií a v posledných rokoch sa zameriaval na dátovú vedu a AI. Aktuálne pracuje v ČSOB ako Lead Architect a zabezpečuje pripravenosť organizácie na víziu, ktorú prináša Kate.

O čom budeme hovoriť?

Budúcnosť bankovníctva je o perfektnej znalosti zákazníckych potrieb a personalizácii služieb šitých na mieru. Nie zajtra, nie o hodinu ale ihneď! A odkiaľ vieme zistiť aktuálne potreby zákazníka? No predsa z dát! Banky už pár rokov skúšajú využitie chatbotov, ale výsledok nie je vždy ideálny. V KBC skupine k tomu pristupujeme trochu inak - budujeme dáta driven virtuálnu asistentku Kate. Ako bude vyzerať budúcnosť uspokojovania zákazníckych potrieb s Kate si môžete vypočuť počas mojej prezentácie.

Marián Šimko (KInIT), Martin Takáč (FMFI UK), Peter Polák (Bloomreach)

Marián je zástupca riaditeľky Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a vedúcim výskumného tímu zaoberajúceho sa spracovaním prirodzeného jazyka (NLP). Venuje sa automatickému spracovávaniu textových dát, ktoré pribúdajú každým dňom závratným tempom. Jeho tím spolupracoval na vytvorení prvého verejného veľkého slovenského jazykového modelu SlovakBERT, pomáha firmám vyvíjať riešenia pre lepšie spracovanie slovenčiny, a momentálne participuje vo viacerých európskych projektoch zameraných na spracovanie textu.

Martin pôsobí ako docent na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje kognitívnu vedu a výskumne sa venuje kognitívnemu modelovaniu, umelým neurónovým sieťam a vývinovej umelej inteligencii. Je spoluautorom kognitívnej architektúry BabyX vyvíjanej spoločnosťou Soul Machines Ltd. Zaujíma sa aj o širší vplyv umelej inteligencie na spoločnosť a etické aspekty kognitívnych technológií. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a členom vedeckej rady AIslovakIA - Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku. Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre kognitívnu vedu.

Peter po rokoch vývoja bankového softvéru vymenil tradičné firmy za startupovú kultúru. Dnes sa stará o cloudové klientske dáta vo firme Bloomreach (pôvodne Exponea) ako Director of Engineering pre Customer Data Platform. Má rád svet SaaS produktov - fascinuje ho jeho sviežosť, nepredvídateľnosť a nezmerný potenciál. Je ženatý a má dve teenage dcéry, ktoré mu pomáhajú zostať inovatívnym (a v strehu).

O čom budeme hovoriť

ChatGPT oslovil široké masy používateľov a v mnohom prekvapil. Sú súčasné technológie okolo veľkých jazykových modelov (LLM) naozaj také dobré, ako sa javia na prvý pohľad? Aký skutočný pokrok sme dosiahli a kde sú jeho limity? A máme sa na budúcnosť tešiť? Alebo sa jej báť?

Moderátori

Miro Vladár

Mira vždy fascinovali inovácie v technológiách a hlavne možnosti ich využitia v enterprise svete. Postupne prešiel od ich aplikovania pri samotnom programovaní, cez možnosť využívať ich pri návrhu a realizácii softvérovej architektúry až po komplexné riešenia modernej transformácie kľúčových systémov. Zaujíma sa o pragmatické využitie nových prístupov k digitalizácii a o to, ako premeniť buzzwordy ako microservice, DevOps  Cloud alebo Data mesh na zmysluplné riešenia. Pomáha stavať víziu dlhodobo udržateľného FutureIT, ktoré umožňuje biznisu rásť a reagovať na rýchle tempo zmien.
 

Andrej Žlnka

Andrej si za svoju doterajšiu IT kariéru prešiel viacerými pozíciami - od developera, cez product ownera, až po divízneho manažéra. Celou cestou ho sprevádzali inovácie, pre ktoré má neustále drive a nadšenie. Má rád prsty vo všetkom, čo v SOFTECU zaváňa inováciami. Špecializuje sa najmä na riešenia využivajúce tvárovú biometriu. Vo voľnom čase si rád vyvetrá hlavu hrou na kontrabas so svojou kapelou.

Novinky

Další články

Zobrazit více

4. June 2024

Opět jsme se stali nejlepším dodavatelem Tatra banky

Tatra banka každoročně pořádá akci Tatra banka Top Supplier Day, během které oceňuje své partnery za úspěšnou spolupráci v kategoriích Customer Experience a Employee Experience. Za rok 2023 SOFTEC získal první místo v kategorii Customer Experience (CX) za projekt „Sledování žádosti o úvěr v mobilní aplikaci“. Tato funkcionalita umožňuje klientům Tatra banky sledovat průběh jejich žádosti o hypoteční úvěr v reálném čase prostřednictvím mobilní aplikace.

Novinky5. February 2024

Kvalifikovaný elektronický podpis rychle a levně na dálku, na pobočce, kdekoliv

Konzultačně-technologická společnost SOFTEC dnes oznámila, že vytvořila unikátní řešení, díky kterému dokážou firmy a jejich klienti velmi jednoduše a při nízkých nákladech podepsat smlouvy se spolehlivou právní akceptací, prostřednictvím tzv. kvalifikovaného podpisu klienta s kvalifikovaným časým razítkem. Toto řešení odpovídá nejnovější platné EU legislativě (eIDAS), navíc je uživatelsky přívětivé. Unikátnost spočítá v tom, že kvalifikovaný podpis lze provést bez předchozí přípravy, bez nutnosti návštěvy klientů na pobočce a bez dalších omezujících či procesně náročných podmínek, jak je jindy při použití kvalifikovaného elektronického podpisu běžné. Není k němu potřeba žádný speciální hardware, žádná dodatečná hesla nebo úkony. Stačí využít stávající možnosti, které nabízí kupříkladu biometrie obličeje za použití dokladu totožnosti, případně nejrůznější smart klíče. Řešení umožňuje dodržení písemné formy uzavírané dohody se zabezpečením identifikace podepisujícího klienta. Podle dostupných informací je s tímto řešením SOFTEC první firmou ve středoevropském regionu.

Novinky12. December 2023

PF 2024

Autorkou obrázku je 12-letá Janette, studentka sedmého ročníku ZŠ v Piešťanech. Jejím největším koníčkem je umění a kreslení, kterému se odmalička věnuje. Janette chodí na výtvarku, je kreativní v mnohých směrech a v její náhradní rodině, v Centru pro děti a rodinu v Piešťanech, je velmi oblíbená a aktivní.

Novinky2. November 2023

SOFTEC získal další posilu. Novým ředitelem marketingu se stává Marek Gešo

Významná konzultačně-softwarová společnost SOFTEC dnes oznamuje příchod nového marketingového ředitele. Stal se jím Marek Gešo (48), který do firmy přichází z Accenture, kde naposledy působil jako ředitel marketingu a komunikace pro sedm zemí střední a východní Evropy a člen evropského vedení marketingu a komunikace. V SOFTECU bude jeho hlavním úkolem posílení značky firmy jako preferovaného poskytovatele technologických služeb a řešení pro přední firmy a vládní organizace v regionu a jako atraktivního zaměstnavatele pro technologické nadšence.