Jaká data veřejné správy ČR jsou otevřena?

Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha

V posledních letech díky tlaku veřejnosti a díky iniciativě Open Government v USA a podobným aktivitám v dalších vyspělých zemích, neustále roste objem dat, které veřejná správa zveřejňuje. Takto publikovaná data jsou zatím zpracovávána pouze individuálně, např. investigativní novináři při hledání politických kauz. Data veřejné správy přitom lze zpracovávat způsobem, který umožňuje jejich další automatizované zpracování, přepojování a použití v aplikacích i mimo veřejnou správu. V příspěvku popíšeme výsledky projektu Sémantického propojení dat ve veřejné správě České republiky, ve kterém byl vybrán a použit katalogizační nástroj CKAN pro katalogizaci otevřených dat veřejné správy ze všech ministerstev ČR, Českého statistického úřadu, krajských úřadů a čtyř vybraných okresních měst. Skatalogizovaná data jsou následně převáděna do podoby, která umožní jejich automatizované propojování a vytváření aplikací nad propojenými daty, což významně zjednoduší kontrolu nad činností veřejné správy.