Jak jsme postavili Benátky aneb Sedm věcí, které jsme určitě nechtěli

Tomáš Barbarič, Peter Polák Poštová banka, Softec

Při hledání názvu pro novou omnichannel aplikaci použila Poštová banka město, které je také známé různými kanály: Benátky. Na rozdíl od něj však její řešení nestojí na vodě – postavila ho na zelené louce. Tento odvážný krok jí umožnil představit si nový frontend zbavený některých tradičních funkcionalit, které se sice jeví jako nezbytné, ale v bankovních aplikacích se drží už jen ze setrvačnosti. Prázdná místa po těchto dinosaurech nahradila banka novými revolučními řešeními. Spolu s dodavatelem systému (Softec) vám představí sedm z nich.