Hry a síla davu ve službách softwarových aplikací

Mária Bieliková, Michal Barla, Jakub Šimko, Pavol Bielik STU v Bratislave

V dnešním e-světě se stále více dostávají do popředí společenské aspekty jako interakce a spolupráce, které nám zprostředkovávají aplikace, ať už prostřednictvím webu nebo našich mobilních zařízení. Současně se neuvěřitelným tempem rozvíjí herní průmysl. A to už má jen krůček k tomu, abychom využili principy her, či sílu komunikujícího davu v softwarových aplikacích, které slouží pro konkrétní účel, např. pro zlepšení zdraví, podporu výuky, ale také pro podporu rozhodování a správu projektů, zpracování informací, ale i zábavu. Prezentujeme přehled v oblasti čerpání z davu (crowdsourcing) se speciálním zaměřením na hry a v návaznosti na to diskutujeme o aplikování principů her v softwarových aplikacích (označuje se také jako gamification). Uvádíme příklady, které ukazují na obrovský potenciál pro nejrůznější domény softwarových aplikací.