Evoluce webu: Co přináší HTML5

Ján Sokoly Softec, Bratislava

Nároky, které dnes na web a webové aplikace máme, se za poslední roky výrazně změnily. Od statických textových stránek a jednoduchých formulářů jsme se dostali k sofistikovaným aplikacím, které dokážou spolehlivě pokrýt široké spektrum požadavků. Za tuto rapidní proměnu vděčíme zejména neustále se rozšiřujícím technologickým možnostem webu a webových prohlížečů. Přichází však čas postoupit v evolučním žebříčku webových technologií na další stupeň.

HTML5 je novou, nastupující verzí fundamentálního webového standardu, který prohlížeč definitivně mění z jednoduchého nástroje na prohlížení stránek na silnou aplikační platformu. V prezentaci interaktivně ukazujeme jaké zajímavé nové možnosti HTML5 přináší a jaké využití mohou najít v aplikacích, které používáme každý den.