eGovernment v České republice dnes a zítra

Ondřej FELIX MV ČR

Rok 2014 bude pro český eGovernment z mnoha úhlů pohledu zlomový. Do konce roku 2013 byla dokončena řada zásadních infrastrukturních (kmenových) projektů eGovernmentu. Jde zejména o projekty Základních registrů, Datových schránek, CzechPoint a dalších více než 80 projektů. V roce 2014 budou dokončeny zejména projekty jako Elektronické sbírky zákonů a eLegislatívy, Centrální místo služeb Komunikační struktury veřejné správy – základ privátního cloudu veřejné správy ČR, národní digitální archiv a bude pokračovat projekt Procesního modelování agend.

V současné době se připravuje strategie rozvoje sdílených ICT služeb na budoucí období, která by měla být jedním z prvních strategických dokumentů schvalovaných novou nastupující vládou ČR. Strategie vychází z představy výkonu veřejné správy jako orchestrované rodiny sdílených ICT služeb ve čtyřech navzájem oddělených, ale propojených a na sebe navazujících vrstev služeb

  • služby veřejné správy,
  • služby informační společnosti podporující služby veřejné služby,
  • sdílené služby IT platforem umožňující efektivní realizaci služeb, informační společnosti,
  • služby komunikační infrastruktury.

Základní metrikou strategie je realizace nejméně 85% podání jako úplné elektronické podání – samoobslužně nebo asistovaně s automatizovaným připojením podkladů prostřednictvím inteligentních formulářů a s přímým vstupem a zpracováním informačními systémy veřejné správy. Zabezpečení tohoto cíle bude znamenat základní procesní reformu státní a veřejné správy. Nezbytným předpokladem je dosažení skutečné interoperability jednotlivých systémů a agend veřejné správy navzájem, propojení datového fondu veřejné správy, jakož i realizace interoperability v rámci EU.

V přednášce budou vyhodnoceny dosažené výsledky a uveden předpokládaný způsob realizace navrhované strategie.