Dopad kryptoanarchie a sdílené ekonomiky na naši budoucnost

Pavol Lupták Nethemba

Decentralizace společnosti a nárůst služeb sdílené ekonomiky (například Uber, Airbnb), kdy kdokoli na světě dokáže plnit požadavky a přání komukoliv na světě, způsobuje, že role centrální vlády začíná být zbytečná. Reputační modely a zprostředkovatelské služby třetích stran (tzv. „Escrow services“) umožňují vznik vzájemných digitálních kontraktů bez nutnosti geograficky vymezené právního systému. Cílem této prezentace je pokusit se odhadnout dopad kryptoanarchie a sdílené ekonomiky na naši digitální společnost v příštích deseti až patnácti letech.