Automatická analýza 20 párů očí uživatelů současně

Mária Bieliková, Jakub Šimko, Jozef Tvarožek, Róbert Móro FIIT STU

Oči poskytují člověku více než 90% vjemů. V přednášce se zaměříme na jednu z výzev, kterou sledování pohledu přináší, a tou je automatizace zpracování zaznamenaných údajů o pohledu. Odrazíme se od zoufalého pocitu, kterým je pomyšlení na manuální anotaci a analýzu rozsáhlých záznamů uživatelských studií. Budeme mluvit o detekci problémů použitelnosti na základě identifikace vzorů chování pohledu, určování uživatelských vlastností jako expertíza v řešení úloh či o tom, jak mohou záznamy o pohledu pomoci „čistit“ výsledky experimentů. Neopomeneme ani aplikace v nám blízkých doménách jako například programování. A to vše nejen jako vize. Prezentujeme první kroky v laboratoři UX Group Výzkumného centra uživatelského zážitku a interakce na FIIT STU, kde můžeme sledovat najednou až 20 párů očí.