Analýzou pohledu uživatele k lepším aplikacím

Mária Bieliková, Jozef Tvarožek FIIT STU

Otázky spojené s užitečností aplikací jsou klíčové pro každého, kdo vyvíjí aplikace. V přednášce představíme jeden pohled na to, jak ovlivnit (vylepšit) užitečnost aplikací – komplexní vlastnost, která zahrnuje mnoho aspektů jako funkčnost, použitelnost, přívětivost, naučitelnost apod.

V přednášce diskutujeme o tom jaké stopy zanechává uživatel při používání aplikace (např. výběr položek z menu, navigace prostřednictvím odkazů, pohyb myši) a možnosti jejich využití na analýzu některých vlastností aplikací.

Speciálně se věnujeme získávání a analýze informace o pohledu uživatele, které umožňuje kvalitativně významný posun v monitorování chování uživatele. Pomocí sledování pohledu dokážeme podrobně analyzovat chování uživatele v aplikaci včetně odhadu stupně jeho nabuzení (emoce) a na základě toho navrhovat uživatelská rozhraní, informační architekturu, či personalizaci. V přednášce představíme jak sledování pohledu funguje, jaká zařízení jsou dostupná a co umožňují. Diskutujeme i o různých způsobech využití v jednotlivých etapách vývoje aplikací – od samotného počátku v rámci analýzy až po testování hotové aplikace.