Banky

Automatické zpracování exekučních příkazů

Úspěšné rozšíření aplikace Tatra Banky pro efektivnější zpracování exekučních příkazů.

Tatra banka úspešne rozšírila aplikáciu na automatické spracovanie exekučných príkazov o podporu elektronických príkazov. Aplikáciu pre Tatra banku vyvinul Softec s cieľom zefektívniť agendu spracovania exekučných príkazov.

Exekučné príkazy sú už v dnešnej dobe doručované elektronicky, čo umožnilo pokročiť v automatizácii ich spracovania. Veľká väčšina príkazov je spracovávaná plne automaticky, niektoré poloautomaticky s kontrolou spracovateľa. Proces spracovania exekúcií začína prijatím exekučného príkazu od exekútorov, Finančnej správy, Ministerstva spravodlivosti či Sociálnej poisťovne. Po prijatí príkazu sa automaticky overí, či povinní sú naďalej klientmi banky a podľa druhu príkazu je automaticky vytvorené nové, prípadne aktualizované už existujúce exekučné konanie. Parametre z príkazu sú aplikované zvyčajne bez potreby manuálneho zásahu a aplikácia pokračuje v spracovaní daného konania automatickým blokovaním, resp. zmenou blokovania finančných prostriedkov a realizáciou úhrad v prospech vymáhajúcich inštitúcií až po samotné ukončenie exekúcie.

Aplikácia na automatické spracovanie exekúcií je úspešným príkladom procesnej aplikácie, ktorá už zo svojej povahy pracuje s komplexnou štruktúrou údajov na sledovanie a optimalizáciu procesu spracovania exekúcií. Automatizáciou doteraz manuálnych úkonov, ako sú napríklad prepis príkazu, blokovania či platby, priniesla aplikácia zrýchlenie a zefektívnenie procesu spracovania exekučných príkazov a zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom. Keď k tomu pripojíme bohatú škálu notifikácií, integráciu s ďalšími bankovými systémami, množstvo aplikačných funkcií a zohľadnenie množstva zákonných požiadaviek, aplikácia sa javí ako nevyhnutnosť pre každú modernú banku, ktorá musí každodenne riešiť spracovanie veľkého množstva exekučných príkazov v zákonných lehotách.