Záleží nám na světě kolem nás

Kromě toho, že se snažíme dělat co nejlépe svou práci, chceme být užiteční i jinak.

Jelikož se nám daří, cítíme povinnost vyvíjet dobrovolné aktivity nad rámec našich povinností a přispět tak k lepší společnosti. V rámci společenské odpovědnosti se věnujeme podpoře více druhů projektů. První skupinu tvoří odborné projekty, které souvisejí s oblastí našeho působení, s informačními technologiemi. Druhou oblast tvoří projekty různého typu, které s předmětem naší činnosti přímo nesouvisí. Jde například o charitativní projekty, nebo projekty z oblasti kultury. Mimo jiné máme i vlastní občanské sdružení SOFTEC PRO SOCIETY.

SOFTEC je členem:

 • Asociace ITAS
  Slovenské informatické společnosti
  Společnosti pro projektové řízení
  Slovensko – Rakouské obchodní komory
  Občanského sdružení Partnerství pro prosperitu (PPP)

Občanské sdružení SOFTEC PRO SOCIETY

Občanské sdružení SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupci společnosti v roce 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovolným sdružením občanů a právnických osob, jehož cílem je sdružovat odborníky zabývající se informatikou, se zájmem o rozvoj této disciplíny a se sociálním cítěním.

Cílem sdružení je rozvoj vzdělanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc při praktické aplikaci nových informatických poznatků v praxi. Jedním z cílů OZ je i podpora sociálních, kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit.

Aktivity OZ

 • organizujeme odborné akce jako konference, kongresy, odborné semináře apod., jejichž cílem je výměna poznatků a setkávání odborníků v předmětné oblasti,
 • podporujeme publikační činnost svých členů i nečlenů,
 • poskytujeme stipendia a jiné příspěvky studentům vysokých a středních škol za účelem podpory jejich činnosti a vzdělávání, především v oblasti informatiky,
 • finančně a věcnými dary podporujeme jednotlivce a organizace,
 • koordinujeme činnost svých členů a usnadňujeme jejich vzájemnou komunikaci, jakož i komunikaci s jinými organizacemi, veřejnou a státní správou a odbornými institucemi.

Podpořte nás!

Budeme rádi, pokud i vy svými 2 % podpoříte cíle naší činnosti a společně tak budeme moci přispět mimo jiné ik rozvoji vzdělanosti a znalostí v oblasti informatiky.

Stáhnou předvyplněný tiskopis