NEMESIS

Zadluženost domácností na Slovensku podle NBS neúměrně roste. Zvýšené úvěrové zatížení přináší riziko nesplácení. Ve všeobecnosti platí, že pozdější vymáhání je nákladnější a zejména hrozí nesplacení úvěrů. Tyto rizika je možné zmírnit efektivním nástrojem na vymáhání.

 

Hlavní přínos NEMESIS

Zrychluje vymáhání a snižuje podíl nevymahatelných pohledávek

Umožňuje akceptovat vyšší riziko a tím rychleji dosáhnout obchodní cíle

Snižuje interní i externí náklady na vymáhání

Pro koho je produkt určený?

• Banky
• Provozovatelé finančních služeb (splátkový prodej, půjčky, ...)
• Telekomunikační operátoři
• Zdravotní pojišťovny

Problém: Manuální vymáhání pohledávek představuje významné náklady na lidské zdroje, je náchylné na lidské chyby, je pomalé a tím pádem méně efektivní.

Zadluženost domácností roste nejrychleji v historii SR. Očekávané zvýšení úrokových sazeb znamená riziko nesplácení závazků (zejména dlouhodobých úvěrů). Na tuto situaci je potřebné být připravený a vyjít z konkurenčního boje mezi věřiteli co nejlépe.
Častokrát dluhy jednoho dlužníka vymáhají vícero věřitelé. Bez možnosti flexibilního vymáhání hrozí, že konkurence bude úspěšnější a dlužníkovi nezůstanou prostředky na splácení ostatních dluhů. Navíc dlužník může vyhlásit osobní bankrot a tím zabránit dalšímu vymáhání.

Řešení: Flexibilní automatizovaný systém na efektivní vymáhání pohledávek.

NEMESIS maximalizuje míru automatizace procesů vymáhání. Podporuje vymáhání na úrovni klientů (např. telefonický rozhovor s klientem) i jednotlivých dluhů (např. zaslání upomínky). Byznys expertům umožňuje vytvářet, modifikovat, testovat a vyhodnocovat efektivitu procesu vymáhání a následně ho optimalizovat – bez nutnosti zásahu dodavatele.

Popis produktu

NEMESIS slouží na automatizaci vymáhání pohledávek tak ve stádiu brzkého vymáhání („Early Collection“), jako i právního vymáhání („Late Collection“).

Efektivní vymáhání pohledávek je v systému zabezpečené řízením procesu vymáhání pomocí uživatelsky nastavitelných pravidel. Pravidla procesu vymáhání se nastavují tak, aby zohledňovali všechny potřebné parametry pohledávky a dlužníka. Pohledávky jsou vyhodnocované vůči všem pravidlům, ze kterých se aktivují a vykonají ty, které jsou pro pohledávku v daném stavu použitelné. Následně se na základě výsledků vykonaných pravidel realizují různé akcie, jako např. odeslání tištěné upomínky (list), SMS, telefonát, blokování produktu/služby, odevzdání pohledávky na externí vymáhání apod. Pravidla jsou schopné reagovat na události, které nastanou v aplikaci NEMESIS nebo mimo ní, jako např. částečné nebo úplné uhrazení pohledávky, dohodnutí splátkového kalendáře, překročení hraničního termínu, vyhlášení bankrotu apod.

NEMESIS poskytuje:

Získávání a konsolidování komplexních informací o dlužnících.
360° pohled na klienta.
Procesy vymáhání definované pomocí byznys pravidel umožňují vymáhat na úrovni produktů i klientů a realizovat paralelní toky zpracování.
• Přizpůsobitelné obrazovky na organizovaní manuálních úloh vymáhání a zaznamenání jejich výsledku.
• Zaznamenávání a zobrazování historie vymáhání a vykonaných akcií – denní přehledy zpracované agendy určené pro tým leaderů i zpracovatelů.
Vysoko výkonné a velmi dobře horizontálně škálovatelné vykonávání pravidel vymáhání nad celým portfoliem pohledávek, resp. dlužníků po jejich aktualizaci z centrálního systému.
Online vykonávání pravidel vymáhání nad vybranými pohledávkami nebo dlužníky.
Tvorbu, testování a management pravidel vymáhání.
Out-of-Box pravidla pro řešení Early Collections.
• Podporu pro vykonávání automatizovaných akcií.
• Možnost definování a používání vlastních atributů pohledávek („custom attributes“).

Softec v médiích

Jak banky využijí umělou inteligenci, aby vám (ne) dali půjčku a strašili dlužníků
České ekonomice se daří – hrubý domácí produkt dlouhodobě roste, stejně tak i reálné mzdy, míra nezaměstnanosti atakuje historická minima. Domácnosti tyto „dobré časy“ využívají na větší zadlužování se, co je na jedné straně způsobeno i rostoucí poptávkou po hypotékách podpořeným nízko nastavenými sazbami Evropskou centrální bankou.
TREND, 09.10.2017

Peter Polák: Při vymáhání dluhů banky zkoumají sociální sítě i dlužníkův hlas
Slovenské domácnosti se zadlužují. V posledních pěti letech je tento růst nejvyšší v EU. V diskusní relaci TABLET.TV to potvrdil Peter Polák, ředitel pro bankovní sektor ze společnosti Softec. V Slovenské bankách přibývají spotřební úvěry nesplácené déle než tři měsíce, celkově už mají hodnotu 400 milionů eur, čili téměř 9% spotřebních úvěrů. Podle Poláka situace se pro dlužníků bude zhoršovat. „Několik ukazatelů naznačuje, že k tomu dojde. Úrokové sazby jsou nízké a nemají už kam klesat. Na Slovensku je množství lidí, kteří si stávající úvěry řeší přeplácení dalším úvěrem. Úvěry, které jsou dnes dostupné, se stanou méně dostupnými. Meziročně vzrostl počet osobních bankrotů na Slovensku o 30% a to ještě před legislativním změnou, která usnadnila jejich realizaci, „zdůraznil Polák.
TASR, 27.07.2017

Kontaktujte nás