Pravidla používání cookies

Provozovatelem je SOFTEC, spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 140/B.

Prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů – webové stránky a cookies

Pokud navštívíte naše webové stánky www.softec.sk a echo.softec.sk (klientská zóna) která zapisuje cookies, ve Vašem počítači se vytvoří malý soubor cookie.

Soubor cookies je krátký textový soubor, který webová lokalita ukládá v prohlížeči Vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jeho prohledávání. Pokud tu samou stránku navštívíte v budoucnu, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho Vás stránka „pozná“ a nabídne Vám informace, které preferujete, zajistí neopakování se již zobrazené reklamy, nebo Vám umožní vstup respektive nabídne doplnění údajů vyplněných při předcházejících návštěvách webové stránky a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které jak předpokládáme, byste mohli využít.

Soubory cookies mohou být používané pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek. Jde o analytické nástroje, které pomáhají vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookies je možné použít na statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace návštěvníků. Momentálně však takové cookies na našich stránkách nevyužíváme.

V případě, že nastavíte blokování zápisu cookies do Vašeho prohlížeče, je možné, že některé části našich web stránek nebudou fungovat bez určitých problémů nebo zpomalení.

Jaké cookies používáme?

Základní cookies

Tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí a jsou nevyhnutelné na provozování našich webových stránek. Můžeme je používat na autentifikování uživatelů, na předcházení podvodů a neoprávněným přístupům k uživatelským účtům našich služeb nebo při nabídce rozličných funkcionalit. Nakolik jsou tyto cookies nevyhnutelné pro provoz našich webových stránek, uvedené cookies musíme využívat a na jejich používání potřebujeme Váš souhlas.

Analytické cookies

Tyto cookies slouží na rozpoznávání návštěvníků našich webových stránek, zjišťování jejich počtů a identifikaci způsobu, jakým návštěvníci používají naše webové stránky a které z jejich sekcí navštěvují. Umožňují nám zlepšovat naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich. Na využívání těchto cookies potřebujeme Váš souhlas, a proto pokud nám Váš souhlas neposkytnete, nebudeme tyto cookies využívat.

Konktrétně se jedná o následující analytické nástroje:

V rámci našich marketingových aktivit a reklamních služeb využívají naše webové stránky analytické nástroje primárně za účelem realizace marketingových kampaní, hodnocení chování zákazníků a získávání nových zákazníků.

Jedná se o následující nástroje:

Google Analytics je analytickým nástrojem pro sledování chování uživatelů na webu a v aplikacích. Návštěvník je v Goodle Analytics vyhodnocovaný pouze na základě cookies. Zásady ochrany údajů a zajištění jejich bezpečnosti se nacházejí na www.google.com

Pravidla používání cookies najdete na následujících stránkách:

Pravidla používání cookies Google LLC

Jak zkontrolovat nastavení cookies?

Soubory cookies můžete zkontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti najdete na stránce www.allaboutcookies.org.

Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z Vašeho disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací cookies a tedy k problému s využíváním některých funkcionalit nebo odkazů na našich stránkách.

Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných cookies najdete níže:

Právní základ zpracování

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webové stránky, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme disponovat právním základem.

V případě základní cookies se bude jednat o právní základ oprávněných zájmů provozovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR, který má zájem na tom, aby byl zabezpečený provoz webových stránek provozovatele. Současně takový přístup umožňuje i § 100 ods. 8 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikacích, ve smyslu kterého platí: „Každý, kdo ukládá nebo získává přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, je k tomu oprávněný pouze pokud dotknutý uživatel udělil prokazatelný souhlas. To nebrání technickému rozložení údajů nebo přístupu k nim, jejichž jediným účelem je přenos nebo ulehčení přenosu zprávy prostřednictvím sítě, nebo pokud je to bezpodmínečně nutné pro poskytovatele služeb informační společnosti na provozování služby informační společnosti, kterou výslovně požaduje uživatel.“

V případě ostatních cookies je právním základem souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás jako dotknuté osoby.

Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné zde:

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení?

Vzhledem ke skutečnosti, že na našich webových stránkách používáme jen základní cookies a to konkrétně cookies umožňující rozlišení mezi člověkem a robotem (botom), který využívá nebo má zájem využívat funkcionality našich webových stránek nebo prohlížet naše webové stránky, tyto údaje uchováváme po dobu jednoho dne, vzhledem k tomu, že nemáme důvod je ukládat déle (účel použití cookies je naplněný před začátkem aktivity návštěvníka na našich stránkách).

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat a to:

  • Odvoláním souhlasu na trvale viditelné liště nacházející se na našich stránkách v dolní části, kde můžete kdykoli měnit svoje preference, odvolávat souhlasy s použitím cookies, ke kterým jste původně poskytli souhlas apod.
  • Zasláním zprávy na naši emailovou adresu marketing@softec.sk anebo
  • Osobně v sídle provozovatele nebo písemně na adresu sídla provozovatele

a podle toho, který z výše uvedených způsobů odvolání souhlasu je pro Vás nejvíce vyhovující nebo nejjednodušší.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se zpracování Vašich údajů, uplatnění Vašich práv, resp. pokud byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

  • Osobně v sídle provozovatele Einsteinova 33, 851 01 Bratislava,
  • Na korespondenční adrese provozovatele Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, nebo
  • Mailem na mailovou adresu marketing@softec.sk.

Pokud nebudete s naší odpovědí spokojení nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nezákonně, můžete se se svým podnětem obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Více informací o postupu podávání podnětů se dozvíte na www.dataprotection.gov.sk.

Tato pravidla používání cookies můžeme z času na čas aktualizovat a pokud se tak stane, budeme Vás o o tom na tomto místě informovat. Tato verze pravidel používání cookies je platná od 1.7.2022.