Ochrana osobních údajů

Prohlížení stránek společnosti Softec nevyžaduje, abyste uvedli Vaše osobní údaje.

Pokud se však budete zajímat o práci u nás zasláním Vašeho strukturovaného životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů obsažených v tomto životopise. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem obsazování volných pracovních pozic ve společnosti Softec, a to v informačních systémech společnosti Softec jako provozovatele podle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterými se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jako „Nařízení GDPR“), a v informačních systémech společnosti provozující internetové pracovní portály – LMC s.r.o., která jako zprostředkovatel podle Nařízení GDPR vykonává na základě písemné smlouvy prostřednictvím internetového portálu prvotní sběr údajů od zájemců o volné pozice pro společnost Softec. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dáváte na dobu neurčitou, pokud ho kdykoli písemnou formou neodvoláte.

V případě Vašeho zájmu o získání jakýchkoli informací o naší společnosti, službách nebo řešeních, které poskytujeme, pokud v rámci takovéto komunikace získáme Vaše osobní údaje jako např. jméno, adresu, adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo, zavazujeme se, že tyto údaje neposkytneme třetí straně a využijeme v souladu s platnými právními předpisy pouze na komunikaci s Vámi ať už poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky s cílem poskytnout Vám informace, o které mate zájem.