Softecon 2012

15. března 2012

Hotel Gate One, Bratislava

V tomto roce jsme na Softecon vybrali jako první klíčovou oblast mobilní informační technologie a inovativní způsoby jejich využití. Vyslechneme si referáty shrnující nejčerstvější informace o aktuálním stavu vývoje relevantních technických prostředků ve světě, o skutečném a předpokládaném dalším vývoji jejich aplikací vzniknou nové modely osobního využívání počítačů obecně a pak speciálně v bankovních službách.

Druhou tradiční oblastí SOFTECONu jsou metody a přístupy k vývoji softwaru. Letos se v ní budeme věnovat problematice outsourcingu. Vyslechneme si příspěvek z prostředí jednoho ze světových lídrů v této oblasti a jeho názor na dopady outsourcingu na slovenský IT sektor.

Tradiční tématickou oblastí konferencí Softecon jsou otázky návrhu a architektury informačních systémů. Letos je na programu referát o tom, jak udělat architekturu systémů pro všechny zúčastněné dobře srozumitelnou. A další referát se věnuje návrhu forem a způsobu prezentování informací lidem tak, aby braly v úvahu specifika a omezení našich smyslů.

Oblastí informačních a komunikačních technologií s velkým potenciálem je veřejná správa a její služby pro obyvatele. O pokroku i problémech s tvorbou a provozováním základní komponenty eGovernmentu – centrálních registrech – informuje na konferenci referát z České republiky. Druhý referát z oblasti veřejné správy se věnuje – v současnosti velmi trendovému – vzájemnému předávání informací pro všechny zájemce včetně veřejnosti.

Program konference

 • Nejnovější mobilní zařízení: ultrabook versus tablet

  Ondrej Macko, Jozef Orgonáš PC Revue, Bratislava

  Svět, ve kterém aktuálně žijeme je plný mobilních zařízení. Každý z nás potřebuje být stále dosažitelný a na to je třeba mít mobilní zařízení připojené k internetu. Může jím být mobil, tablet, ultrabook nebo notebook.

  Zobrazit vše

 • Mobilní telefon: ještě osobnější počítač, než jsme doufali

  Peter Polák Softec, Bratislava

  Chytré telefony mění naše požadavky na informační technologie. Kdysi jsme dychtili po velkých monitorech, dnes se těšíme ze čtyřpalcové displeje. Zvykli jsme si na citlivé ergonomické myši, ale pak jsme zažili přímé ovládání prsty. Říkali

  Zobrazit vše

 • Trendy ve využití online distribučních kanálů bank

  Mário Strapec Konzultant, Praha

  Nové on-line distribuční kanály, zejména smart phone banking dnes poskytuje na českém a slovenském trhu téměř každá banka, aby si udržela své klienty. Využívají ale plně jejich potenciál? Dokáží generovat dodatečné tržby aniž by kanibalizovali

  Zobrazit vše

 • Outsourcing, Offshoring – konec nebo začátek IT na Slovensku?

  Tomáš Volek Accenture, Bratislava

  Jaká je dynamika trhu v oblasti outsourcingu? Je to jen další módní vlna nebo je třeba se vážně zamyslet? Může reálně docházet k odlivu práce ze země, jakou je Slovensko? Co znamená outsourcing pro rozvoj

  Zobrazit vše

 • Základní registry ČR

  Petr Tiller IGOS consulting, Praha

  V současnosti v České republice neexistuje centrální autorita pro údaje udržované v rámci informačních systémů veřejné správy o občanech, právnických osobách a adresách. Tyto informace jsou udržovány odděleně a nekoordinovaně. Důsledkem tohoto stavu je, že

  Zobrazit vše

 • Jaká data veřejné správy ČR jsou otevřena?

  Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha

  V posledních letech díky tlaku veřejnosti a díky iniciativě Open Government v USA a podobným aktivitám v dalších vyspělých zemích, neustále roste objem dat, které veřejná správa zveřejňuje. Takto publikovaná data jsou zatím zpracovávána pouze

  Zobrazit vše

 • Může být softwarová architektura srozumitelná?

  Ľubor Šešera Softec, Bratislava

  V příspěvku si nejprve položíme otázku, co je to architektura softwarového systému. Nastíníme genezi tohoto pojmu z pojmu (stavební) architektura a uvedeme odlišnosti softwarové architektury od architektury staveb. Zamyslíme se nad tím, do jaké míry

  Zobrazit vše

 • Proč pro oči někdy nevidíme a co se z toho naučit pro web, GUI a prezentace

  Matej Novotný Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

  Proč nám lidé odcházejí z webové stránky? Kdy bannerová reklama nefunguje? Jak se nenechat oklamat PowerPointem? A proč se grafici tak často hádají s manažery? V přednášce budou představeny podstatné principy fungování lidského vizuálního systému

  Zobrazit vše