Softecon 2011

10. březen 2011

Holiday Inn Hotel, Bratislava

Už podeváté jsme vybírali mezi slovenskými a českými odborníky v informatice pozvané přednášející, aby pro účastníky konference Softecon připravili a přednesli informace o klíčových trendech, vizích, nejlepších praktikách a postupech v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.

Prezentaci trendů ve vybraných oblastech se věnují dvě přednášky. První připravil kolektiv mladých autorů z Fakulty informatiky a informačních technologií STU, která již získala řadu mezinárodních ocenění v různých studentských soutěžích. Zabývá se explozivně narůstajícími aplikacemi informačně-komunikačních technologií – sociálními sítěmi. Druhá přednáška od odborníka na e-learning se věnuje trendům v této oblasti.

Na Slovensku se po ambiciózním startu celostátních projektů směřujících k elektronizaci a racionalizaci správy státu (e-Government) vývoj přibrzdil. V ČR postupují po jednotlivých, celkem úspěšných, krocích. O konkrétních výsledcích a plánech do budoucna seznamuje přednáška hlavního architekta e-Governmentu české vlády.

Konference Softecon je věnovaná aktuálním metodám budování IT aplikaci pro informační systémy velkých uživatelů, jakými jsou například banky. První referát se věnuje integraci komplexních informačních systémů a druhý se věnuje metodám, jak lze podporovat klíčové pracovní postupy, procesy, u takových uživatelů.