Základní registry ČR

Petr Tiller IGOS consulting, Praha

V současnosti v České republice neexistuje centrální autorita pro údaje udržované v rámci informačních systémů veřejné správy o občanech, právnických osobách a adresách. Tyto informace jsou udržovány odděleně a nekoordinovaně. Důsledkem tohoto stavu je, že

  • Občan / právnická osoba musí státním orgánům a orgánům samosprávy opakovaně dokládat správnost údajů o své osobě / firmě.
  • V případě změny údajů (např. přestěhování) existuje ohlašovací povinnost.
  • Údaje v informačních systémech veřejné správy mohou být neaktuální nebo zkreslené a ve výsledku vést k chybnému rozhodnutí nebo dokonce ke škodám.

Tento stav se snaží napravit projekt základních registrů ČR. Základní registry budou obsahovat vyjmenované referenční údaje, které budou poskytovat jednotlivým informačním systémům veřejné správy. Příspěvek seznámí s koncepcí těchto základních registrů a jejich globální architekturou. Projde také jejich hlavní funkcionalitu, datové procesy a bezpečnost celého systému a seznámí s aktuálním stavem projektu.

Přiložený soubor