Velká data potřebují velké oči

Matej Novotný Vis Gravis

Analýza dat pro obchodní či výzkumné využití se tradičně opírá o statistiku a data mining. Automatizované algoritmy extrahují z komplikovaných a velkých dat důležité informace. Kdo však rozumí vašim datům a vašemu podnikání lépe? Kdo má schopnost intuice a přemýšlí „out-of-the-box“? Je to váš počítač nebo jste to vy? Zapojení člověka do analytického procesu má neocenitelný význam pro analýzu dat. V době „Big Data“ je tento benefit dokonce jeden z klíčových. Využíváte ho dostatečně? Na přednášce představíme možnosti využití interaktivní datové vizualizace a výhody zapojení člověka při odhalování skrytých souvislostí v datech, při detekci anomálií či podvodů nebo při formulování nových hypotéz nad daty.