Proč pro oči někdy nevidíme a co se z toho naučit pro web, GUI a prezentace

Matej Novotný Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Proč nám lidé odcházejí z webové stránky? Kdy bannerová reklama nefunguje? Jak se nenechat oklamat PowerPointem? A proč se grafici tak často hádají s manažery?
V přednášce budou představeny podstatné principy fungování lidského vizuálního systému a na konkrétních příkladech GUI, webových stránkách a jiných prezentacích ilustrujeme význam těchto principů spolu s doporučeními pro efektivní vizuální komunikaci.
Stejně jako je důležité umět vyjadřovat myšlenky slovy, je důležité umět komunikovat i vizuálně. Netýká se to jen oblasti reklamy, ale i standardních prezentací, webových stránek a uživatelských rozhraní softwarových systémů.