Outsourcing, Offshoring – konec nebo začátek IT na Slovensku?

Tomáš Volek Accenture, Bratislava

Jaká je dynamika trhu v oblasti outsourcingu? Je to jen další módní vlna nebo je třeba se vážně zamyslet? Může reálně docházet k odlivu práce ze země, jakou je Slovensko? Co znamená outsourcing pro rozvoj vašeho IT?
Cílem prezentace je podat přehled současného stavu a trendu v oblasti outsourcingu a naznačit možné scénáře dalšího rozvoje, tak jak je vidí Accenture