Otevřená data: Na co jsou dobrá?

Ján Gondoľ Ministerstvo vnútra SR

Ve veřejné správě pracuje množství lidí na počítačích a vytvářejí data a dokumenty, které mohou být pro ostatní zajímavé. Jaká data vznikají a kde? Co by se stalo, kdyby se mohly novým a nečekaným způsobem použít? Tato data se mohou propojovat s jinými veřejně dostupnými daty: z Wikipedie, firemním informačním systémem, … Dá se s nimi dělat leccos zajímavého.

Prezentace představí koncept Open Data (což jsou Open Data, Linked Data, co se děje v oblasti legislativy) a ukazuje praktické příklady použití z prostředí ČR, SR a ostatního světa, které mohou inspirovat k vlastním nápadům …