Může být softwarová architektura srozumitelná?

Ľubor Šešera Softec, Bratislava

V příspěvku si nejprve položíme otázku, co je to architektura softwarového systému. Nastíníme genezi tohoto pojmu z pojmu (stavební) architektura a uvedeme odlišnosti softwarové architektury od architektury staveb. Zamyslíme se nad tím, do jaké míry je stavební architektura srozumitelná běžným lidem a co může pomoci srozumitelnosti softwarové architektury. Jedním z příspěvků k srozumitelnosti softwarové architektury je i koncept architektonických pohledů, který se také stal součástí standardu ISO 42010. V příspěvku ukážeme příklad modelování systému na elektronické bankovnictví pomocí architektonických pohledů a zhodnotíme, které architektonické pohledy jsou srozumitelné kterým účastníkem softwarového procesu.