Jak podniková architektura přispívá k řízení IT nákladů

Peter Filip Tatra banka

V prezentaci se zaměřím na přínos architektury a jejích modelů pro organizace. Podělím se se zkušenostmi, které v této oblasti získala Tatra banka v posledních letech. Rozeberu důvod, proč model nemůžeme aplikovat v případě, že v organizaci není zavedena určitá úroveň vyspělosti managementu architektury. V poslední části uvedu, jak mohou otevřené standardy pomoci nastavit a vylepšit související schopnosti organizace.

Význam architektury můžeme definovat ze dvou hlavních pohledů: z pohledu změny businessu nebo z pohledu řízení provozu businessu. Tato prezentace se zaměří zejména na přínos v oblasti řízení provozu businessu. Poukáže na to, jak architektura přispívá k efektivnímu řízení IT nákladů a uvede hlavní výzvy, se kterými se při řízení IT nákladů můžeme setkat (transparentnost, rezistence, sběr dat, komunikace …). Ukáže, jak jednotlivé části této skládačky do sebe zapadají a jak navzájem pomáhají vytvořit model řízení nákladů, který je aplikovatelný s viditelnými finančními výsledky.

Architektura i její aplikace na oblast řízení nákladů přináší změny, které se v organizaci zavádějí velmi obtížně a mohou čelit různým zdrojům rezistence. Uvedu, proč je během tohoto transformačního procesu důležitý management změn.