Jak být zapomenut v digitálním prostoru?

Miroslav CHLIPALA Bukovinský a Chlipala

Online činností zanecháváme po sobě téměř nesmazatelnou digitální stopu a v mnoha případech i digitální stopu jiných osob. Evropská unie se snaží již od 90. let minulého století vytvářet rámec pro ochranu osobních údajů v intencích tehdy aktuálního technologického vývoje. V současné době je v řádném legislativním procesu Evropské unie návrh přelomového nařízení o ochraně osobních údajů, které bude přímo aplikovatelné ve všech členských státech EU! Návrh nařízení zavádí nové ústavy „právo být zapomenut“, „právo na výmaz“ nebo „právo namítat“. Jde o nová práva nebo určitá obdoba těchto práv již existuje? Bude návrh nařízení reálně vymahatelný nebo jde spíše o vizionářský a politický dokument? Můžeme být zapomenuti v internetových vyhledávačích jako je např. Google? Počkejme si na očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU v této otázce. Jaké budou následky tohoto rozhodnutí pro směrování internetu v Evropě?