Dokáží si business a IT vyprávět o společných obrázcích?

Ľubor Šešera Softec, Bratislava

Business a IT vyprávějí každý svým jazykem. Existuje vůbec novodobé esperanto, které jim umožňuje se navzájem domluvit? Pokud ano, na čem je založeno a jaké má vyjadřovací prostředky? V příspěvku popisujeme moderní přístup k tomuto problému s využitím standardizovaného grafického jazyka. Přístup ilustrujeme na typickém příkladu z oblasti bankovnictví.