Bezpečnost čipových karet

Pavol Lupták Nethemba, Bratislava

Přestože technologie MifareClassic byla prolomena již před 5-ti lety a opensource implementace nástroje pro získání všech klíčů je k dispozici již více než 3 roky, jde stále o nejrozšířenější RFID technologii na světě a zřejmě i na Slovensku (využívá se například v městské hromadné dopravě, univerzitních průkazech, parkovacích kartách, atd.).
Nástup nové vlny NFC telefonů umožnil uvedené RFID karty bez problémů přečíst, ale i odemulovat. Jednoduchost a triviálnost uvedeného útoku umožňuje prakticky jakémukoliv vlastníkovi NFC mobilního telefonu přečíst osobní či jiné citlivé informace uložené na těchto kartách.
Cílem prezentace je stručně technicky popsat způsob realizace uvedených útoků jakož i jejich dopad na specifické slovenské prostředí.