Softecon

SOFTECON 2023 – 31. květen | Národní fotbalový stadion

Zveme vás na 20. ročník konference SOFTECON o aktuálních trendech a vizích v oblasti informačních technologií.

Nosným tématem letošního ročníku je Demokratizace dat a ztráta kontroly. Data jsou zdrojem informací, které umožňují byznysu posouvat své hranice. Ten dnes vyžaduje rychlou a flexibilní reakci na změny a tuto schopnost musíme mít i při práci s daty. Zdá se tedy přirozené nastoupit na stejnou cestu jako v případě IT aplikací a posunout data blíže k byznysu a decentralizovat je. Tím se však vracíme k již známým otázkám… neznamená decentralizace ztrátu kontroly?

#softec #softecon #innovation #datademocracy #datamesh

Program


12:00 –
Oběd

13:00 – Miro Vladár (SOFTEC): Otevření konference tématem Demokratizace dat v byznysu

13:05 – Peter Polák (Bloomreach): Data, co odhalují příběhy

13:30 – Tomáš Revaj (Simloop): There is no free lunch

13:55 – Přestávka

14:10 – Adrián Slavkovský (Orange): Datová demokracie v korporaci – příležitost nebo mýtus?

14:35 – Lukáš Hlavička (IstroSec): Data v ohrožení

14:50 – Přestávka

15:05 – Honza Zubíček (ČSOB): Data – palivo pro virtuální asistentku

15:30  Katarína Mayer (ESET): Od Pythagorovy věty k GPT-4: krátká historie využití modelů

15:55 – Marián Šimko (KInIT): ChatGPT – zázrak nebo bublina? (Panelová diskuse)

16:30 – Číše vína

Konferenci moderují: Miro Vladár a Andrej Žlnka (SOFTEC)

 

Chci se zaregistrovat