Telekomunikace

Segment telekomunikačních služeb prochází turbulentním obdobím charakterizovaným neustálým poklesem tržeb z klasických komunikačních služeb, hledáním nových typů služeb, nárůstem investiční náročnosti nových technologií a vstupem nových hráčů do segmentu. Pozitivem současné situace je množství nových příležitostí, (Internet věcí, mobilní platby) a přelomových výzev (přechod do online prostředí, …).

Hrozby a příležitosti v telekomunikacích

Pokles tržeb z komunikačních služeb

Tržby ze standardních produktů a služeb telekomunikačních operátorů dlouhodobě a dramaticky klesají. Situaci zhoršují noví hráči na trhu, využívající zvyšující se dostupnost mobilních datových služeb. Jak dané téma uchopit? Jak využít potenciál stávajícího portfolia zákazníků, jak tvořit nové produkty a služby, a jak je rychleji dostat na trh?

Zvládnutí přechodu do online prostředí

Nastala doba online služeb, vše je na webu. Dobře zvolená strategie přechodu do online prostředí a její správná implementace, může snížit provozní náklady, zvýšit jak loajalitu zákazníka, tak prodejní konverzi v distribučních kanálech jako celku. Jak správně sledovat výkonnost online a asistovaných distribučních kanálů? Které operace patří do online prostředí? Kde se automatizací dají ušetřit náklady?

Monetizace zákaznických dat

V datech o zákaznících a jejich chování je ukryta velká hodnota. Jsou použitelné nejen na cílenější práci se zákazníkem ve správném čase, ale i pro tvorbu nových produktů a služeb. Technologie BigData pomáhají tuto výzvu zvládnout. Jak je správně použít a co nám mohou přinést?

Vstup do nových oblastí působení

Pro udržení si pozice na trhu telekomunikačních služeb je nutné hledat nové oblasti působení a tvorba nových produktů se speciální přidanou hodnotou, což je odlišnost oproti konkurenci. Rádi se podílíme na rozvoji nových oblastí jako internet věcí a LPWAN sítě, Cloud computing a datová centra, mobilní platby a mikroplatby. Jak vám můžeme v daných tématech pomoci?

Oblasti našeho působení

Distribuční kanály pro podporu prodeje rezidenčním zákazníkům

Dlouhodobě působíme v oblasti podpory prodeje a péče o rezidenční zákazníky. Rozumíme jak klíčovým procesům přípravy nabídky, ujednání objednávky a uzavírání smlouvy se zákazníkem, tak procesům integrace na backoffice, jako například sklady, logistika, splátky, či kurýr. Jsme partnerem pro optimalizaci a automatizaci těchto procesů v distribučních kanálech.

Řízení prodeje, aktivací a nasazení B2B řešení

Rozumíme problematice řízení a podpory prodeje B2B produktů (plánování prodeje, modelování řešení a ceny, schvalování a sledování vývoje obchodních případů, aktivace produktů a služeb, atd.). Jsme oceňovaným partnerem v této oblasti ze strany zákazníků a máme jedinečné know-how a produkty. Umíme propojovat tyto systémy s nabídkou pro rezidenční segment.

Automatická aktivace produktů / služeb a samo-obslužné zóny

Máme dlouholeté zkušenosti s automatizací aktivace a změny v produktech a službách předních telekomunikačních společností. Úspěšně jsme vytvořili samo-obslužné zóny pro různé zákazníky a implementovali jsme mnoho projektů integrace zákaznických a interních systémů se systémy typu Operations support system.

Zpráva klientského rizika při prodeji a vymáhání pohledávek

Vytvořili jsme a úspěšně provozujeme několik systémů pro správu a vyhodnocování klientského rizika při prodeji produktů a služeb, jakož i pro následné vymáhání pohledávek. Řešíme danou problematiku napříč různými segmenty.

Naše řešení a služby

Omnichannel řešení pro podporu prodeje a péče o zákazníka

Cílem našeho komplexního řešení UX platform je úplná podpora procesů prodeje a péče o zákazníka ve všech distribučních kanálech a na různých zařízeních s jednoduchou integrací do stávajících IT systémů prodejce. Přínosem řešení je komplexní podpora prodeje a péče o zákazníka v online i v asistovaných prostředích.

Komplet řešení pro hodnocení klientského rizika a vymáhání pohledávek

Cílem našeho řešení Risk Manager je řízení klientského rizika. Konkrétně jde o cílené snižování ztráty společnosti způsobené nedobrovolným odchodem klientů, snížení míry zamítnutí / nepřijetí zákazníka, sledování rizikových faktorů klientů a aktivní působení vůči nim v procesech prodeje a péče o zákazníka. Přijmout vhodná opatření k eliminaci rizik umožňuje pružné a aktivně nakládání s rizikem pomocí konfigurace aplikace.

Řešení pro správu a zobrazení nabídky v různých distribučních kanálech

Cílem našeho jedinečného řešení Offer Manager je zjednodušení správy produktového portfolia a z něj vyplývající nabídky,stejně tak jako konzistentní nabízení produktů a služeb konkrétnímu zákazníkovi napříč všemi distribučními kanály. Přínosem řešení je zjednodušení správy nabídek a jejich rychlejší propagování na trh.

Řízení prodejní sítě

Každá společnost, která se zabývá prodejem služeb nebo produktů prostřednictvím sítě obchodníků, řeší problematiku jejich podpory, motivace a výkonu. Pro řízení sítě obchodníků je nesmírně důležité mít vždy včasné a dostatečně detailní informace o každodenních aktivitách řízeného týmu. Absence těchto informací omezuje možnosti každodenní práce s prodejní sítí a nedává managementu nástroje k dalšímu upevnění řízení obchodní činnosti, eliminaci vnitřních rezerv a dosahování lepších výsledků. Zjistit více

Řízení klientského rizika

Slovak Telekom je největší slovenský multimediální operátor. Svým klientům nabízí komplexní portfolio hlasových a datových služeb. Společnost dostává za své služby zaplaceno většinou až po dodání služeb. Řízení klientského rizika je proto pro společnost klíčové, na druhou stranu však příliš přísná pravidla mohou znamenat odmítnutí klienta, který by za určitých podmínek nebo omezení mohl služby využívat. Zjistit více

Samoobslužná zóna pro B2B zákazníky

Byznys Portál vytváří samoobslužnou zónu pro B2B zákazníky společnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefonních čísel, vytváření skupin čísel, management služeb na jednotlivých číslech a skupinách čísel. Dále poskytuje nástroj na měření a optimalizaci spotřeby v datovém roamingu a je integrován s aplikací Smartbill, která umožňuje rozlišení a separátní fakturaci soukromých hovorů na telefonních číslech B2B zákazníka. Zjistit více

Hodnoty na kterých stojíme

Dlouhodobé a férové působení v segmentu

Důvěrně známe interní i externí prostředí telekomunikačních operátorů a jejich fungování. Máme bohaté znalosti z implementace různých systémů typu Business support system a jejich integraci do prostředí zákazníka. Neustále se vzděláváme a pracujeme na našich znalostech. Jsme féroví a seriózně přistupujeme k našim závazkům.

Partnerem zákazníka v jeho výzvách

Jsme uznávanými partnery a poradci při konzultaci důležitých témat u našich zákazníků. Pomáháme jim s hrozbami a příležitostmi trhu cestou neustálých inovací našich produktů a řešení. Jsme nejen dodavatelem IT řešení, ale i neustále hledáme přínosy pro zákazníka.

Komplexní dodávky s přidanou hodnotou

Máme mnoho zkušeností z komplexních a klíčových dodávek projektů pro naše zákazníky. Během celé dodávky máme na zřeteli hodnotu pro zákazníka a jeho dlouhodobá spokojenost s dodávkou je pro nás klíčová. Dlouhodobě investujeme do našich lidí, aby byli schopni dodávat v co nejvyšší možné kvalitě a spokojenosti zákazníka.

Využívání know-how napříč segmenty

Dlouhodobě a úspěšně působíme v různých segmentech, snažíme se přenášet získané know-how mezi segmenty k prospěchu našich zákazníků. Hledáme win-win spolupráci mezi našimi zákazníky, naší společností a partnery při přípravě a realizaci nových projektů.

„V Softecu jsme našli spolehlivého partnera s hlubokými znalostmi v segmentu telekomunikací, přinášejícího inovativní myšlenky a postupy do našich projektů.”

„V projektech přípravy a spuštění nových komerčních nabídek pro naše zákazníky je extrémně důležitá spolehlivost a kvalitní práce. Právě dané vlastnosti jsme ve společnosti Softec jako dodavateli dané oblasti našli.”

Kontaktujte nás