Makléři

V segmentu prodeje produktů a služeb prostřednictvím makléřské sítě spolupracovníků postupně dochází k legislativní a obchodní standardizaci postupů a vztahů. Z pohledu klienta se do popředí dostává budování a udržování vztahu s ním, včetně šířky a kvality jeho obsluhy.

Kromě tradičního konkurenčního tlaku silně rozvinutého odvětví vstupují čím dál tím více do děje nové technologie jako digitální vlastnoruční podepisování a zejména nové postupy, které integrují jinak samostatně fungující instituce. Z pohledu spolupracovníka makléřské sítě se vše spojuje do jediného integrovaného obchodního procesu bez nutnosti přihlašovat se do systémů, bez nutnosti manuálně přepisovat či přenášet data. Jsme přesvědčeni, že toto dění přinese větší spokojenost a vyšší kvalitu pro pojišťovny, makléřské společnosti a zejména pro jejich spolupracovníky a klienty.

Hrozby a příležitosti v makléřích

Úspěšná adaptace nováčků v obchodní síti

Úspěšně zvládnutý proces náboru a zejména adaptace nováčků je klíčovým aspektem dlouhodobého fungování agentské prodejní sítě. Rychlé vyčerpání úvodního entuziasmu a potenciálu nováčků jsou zásadním faktorem, který i ten nejlepší nábor opakovaně staví do těžké situace. Jak pomoci nováčkům s úspěšnou adaptací? Jak projít předprodejním a prodejním procesem stylem profesionála? Jak zaujmout klienta?

Komplexní obsluha klienta - budování klientské loajality

Doba rychlého prodeje pojistných, bankovních či investičních produktů s jednorázovým efektem je nenávratně pryč. Noví klienti se hledají těžko a o loajalitu stávajících zákazníků třeba bojovat kromě pravidelné péče i komplexním záběrem na klientovy cíle a potřeby. Jak obsloužit nejen klientovy potřeby ale i cíle? Jak si získat důvěru klienta? Jak zjistit o klientovi více?

Integrovaný prodejní proces

Prodej vypisováním papírového návrhu smlouvy je minulostí. Do prodejního procesu vstoupila elektronizace ve formě elektronických produktových kalkulaček a generátorů smluv. Prodej a péče o klienta je postupně integrován do jednotného přístupového bodu. Jak se zbavit papíru? Jako na jeden "klik" získat vyplněné dokumenty? Jak zajistit, aby nebylo třeba přepisovat dokola ty samé informace o klientovi? Jak rychleji získat zaslouženou odměnu?

Flexibilní systém výpočtu a rozdělování provizí

Statické systémy s dlouhotrvajícími procesy aktualizace a inovace produktové skladby a provizních parametrů nestíhají naplňovat obchodní požadavky. Sílící tlak konkurence a obchodních struktur staví klasické "core" systémy před neřešitelné požadavky. Jak zajistit, aby provizní "stíhal" realizovat požadavky obchodu? Jak i bez programování změnit parametry systému?

Oblasti působení

Řízení příležitostí agentské obchodní sítě (příprava, realizace, vyhodnocování)

Známe procesy přípravy, realizace a vyhodnocování obchodních příležitostí v rámci prodeje finančních produktů prostřednictvím sítě obchodních zástupců. Řízení příležitostí vnímáme od úvodního výběru cílové skupiny, přes realizaci oslovení, zaznamenání reakcí až po statistické vyhodnocování úspěšnosti.

Úplná aplikační podpora procesu zprostředkování finanční služby / produktu (plný paperless)

Rozumíme problematice, předprodejním, prodejním a náborovým procesům zprostředkovatelského prodeje produktů (plánování prodeje, identifikace příležitostí, analýza cílů a potřeb klienta, příprava nabídky pro klienta, digitální vlastnoruční podepsání smlouvy, sběr doporučení, nábor nových spolupracovníků, apod.). Jsme oceňovaným partnerem v této oblasti ze strany zákazníků a máme jedinečné know-how a produkty. Víme jak propojit Agenturní portály se spolupracujícími finančními institucemi (pojišťovny, investiční společnosti, banky, ...) s využitím vysoce bezpečnostního standardu.

Tvorba a nasazení klientské zóny

Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou a nasazením klientských zón. Úspěšně jsme vytvořili klientské zóny pro různé zákazníky a implementovali jsme mnoho projektů integrace zákaznických a interních systémů. Vnímáme důležitost klientské zóny jako nástroje komunikace s klientem, ale především v oblasti finančního zprostředkování jako nástroje zvyšování klientské důvěry.

Konzultační a aplikační podpora kariérních a provizních procesů agentské obchodní sítě

Dlouhodobě působíme v oblasti výpočtu a rozdělování provizí při Agenturním multi-level prodeji. Rozumíme klíčovým procesům výpočtu provize procentním i bodovým systémem, procesům pravidelného vyhodnocování kariérních pozic, zadržování stornofond, zúčtování různých druhů provizí a evidence případných dluhů agentů. Jsme partnerem pro optimalizaci a automatizaci těchto procesů v distribučních kanálech.

Naše řešení a služby

Provizně-kariérní systém

Bezchybně vypočítané provize jsou základem správně fungující prodejní sítě. Správný výpočet provizí ve víceúrovňové agentské prodejní síti při neustále měnících se obchodních a provizních podmínkách je výzvou pro každý systém. Výpočet návrhů na změny v rámci kariérních pozic na základě dosažených obchodních výsledků je nezbytnou součástí. K tomu je zapotřebí podpůrný reporting pro síť i management.

Flexibilní Provizní-kariérní systém MAKLER

Jednotný přístup k obchodním informacím

On-line přístup k informacím je nezbytný pro správné fungování prodejní sítě. Nezbytnou podporou agentské sítě je jednotný systém, přes který spolupracovníci přistupují ke všem informacím a funkcím, které potřebují pro svou práci. Standardem je online systém, plně dostupný pro spolupracovníky přes webový prohlížeč na všech běžně dostupných platformách.

Řízení celého životního cyklu vztahu s klienty a management kampaní

Znalost klienta a cílená práce s ním je základ dlouhodobé loajality klienta Udržení klientské loajality, pravidelně poskytovaný servis a cílené oslovení klienta jsou výzvou pro každou společnost. Práce s parametry servisování klienta a možnost realizovat vlastní mikro kampaně je hybnou silou obchodu.

Analýza cílů a potřeb klienta

Poznání klientských přání a potřeb je klíčem k úspěchu Efektivní a interaktivní předprodejní nástroj pro sběr dat a komunikaci s klientem. Kvalitní obsluha klienta začíná osobním setkáním finančního agenta s klientem a pokračuje předložením návrhu finančního plánu, který vychází z přesně a zodpovědně vypracované analýzy potřeb klienta. A právě kvalita provedení a zpracování finanční analýzy a plánu i prezentace jejich výstupů je něco, co odlišuje od těch nejlepších.

Activity management

Prvním krokem k úspěchu je stanovení cílů, druhým jejich naplňování. Slabý výkon a efektivita obchodníků. Manažeři mají často problém udržet si přehled o výkonnosti, efektivitě a aktivitě svých lidí. Jak potom mohou řešit jejich podporu, motivaci či výkon? Pokud nevíme jak jsou činnosti prováděné, nevíme ani jak je měřit, zlepšovat a odměňovat.

Softec RPS

Vybrané projekty

Finanční analýza klienta

Téměř každému z nás už někdy někým byla nabízena či poskytována služba finančního poradenství. V dnešní době kdy na trhu působí množství finančních institucí (pojišťovny, banky, správci fondů, atd.) s obrovským portfoliem nabízených produktů je jen velmi obtížné detailně se zorientovat v jejich nabídkách a utvořit si obraz o všech dostupných možnostech, proto dříve či později se pravděpodobně každý z nás s finančním poradcem potká. Zjistit více

Kariérní-provizní systém pro síť makléřů

Společnost Aegon na Slovensku spustila nový kariérní-provizní systém a portál pro síť interních makléřů. Aplikace od firmy SOFTEC, díky automatizaci provizních a kariérních procesů, přinesla výrazné zrychlení procesu výpočtu provizí s možností aplikovat i složitější provizní modely a to vše při snížení počtu potřebných pracovníků. Zjistit více

Makléřský systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a sesterská společnost Capitol a.s. Slovensko patří mezi nejvýznamnější zprostředkovatele finančních produktů v České a Slovenské republice, a to hlavně v oblasti životního pojištění. Poskytují komplexní pojišťovací a finanční služby pro občany, podnikatele a firemní klienty. Osobní přístup ke klientovi, tvorba finančních produktů na míru a flexibilita, jsou hlavním důvodem proč si klienti volí služby této společnosti. Zjistit více

Poradenství: Provizní a karierní systém

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) poskytuje svým klientům služby v oblasti spoření, financování bydlení a dalších finančních služeb. Základem pro získávání a obsluhu klientů je široká síť prodejců. RSTS staví na kvalitě své sítě, a snaží se pro své obchodníky zajistit spravedlivé, ale zároveň motivační podmínky. Uvědomuje si, že jen spokojený a motivovaný prodejce dokáže representovat společnost a zároveň být partnerem svých klientů. Zjistit více

Řízení prodejní sítě

Každá společnost, která se zabývá prodejem služeb nebo produktů prostřednictvím sítě obchodníků, řeší problematiku jejich podpory, motivace a výkonu. Pro řízení sítě obchodníků je nesmírně důležité mít vždy včasné a dostatečně detailní informace o každodenních aktivitách řízeného týmu. Absence těchto informací omezuje možnosti každodenní práce s prodejní sítí a nedává managementu nástroje k dalšímu upevnění řízení obchodní činnosti, eliminaci vnitřních rezerv a dosahování lepších výsledků. Zjistit více

V projektech přípravy a spuštění nových komerčních nabídek pro naše zákazníky je extrémně důležitá spolehlivost a kvalitní práce. Právě dané vlastnosti jsme ve společnosti Softec jako dodavateli dané oblasti našli.

"Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím."

Kontaktujte nás