Business intelligence

Nejcennější na informačních systémech jsou data v nich obsažená.

BI systémy jsou účinným nástrojem pro podporu rozhodování v každé společnosti. Zatímco před několika lety sloužily tyto aplikace hlavně pro potřeby strategického rozhodování vrcholového managementu a údaje byly analyzovány 1 nebo 2-krát měsíčně, v současnosti jsou tyto systémy stále více používané pro potřeby široké škály uživatelů a slouží ke každodennímu řízení společností.

Správný BI systém musí umožnit uživatelům získávat potřebné informace pro rozhodování i bez podpory IT oddělení. To znamená umožnit, aby i běžní uživatelé byli schopni uspokojit všechny své potřeby, ať už v oblasti reportingu, ad-hoc analýz nebo vyhledávání informací. BI systém i přes rozsáhlé funkcionality, má poskytovat intuitivní ovládání. Ideální je, když se po přihlášení uživatele do systému automaticky zobrazí aktualizované informace ve formátu a ve struktuře podle individuálních nastavení uživatele např. vývoj prodaných produktů v regionu, tabulka plánovaných klíčových ukazatelů a jejich plnění. Takový individuální přístup umožní, že uživatelé nebudou zahlceni informacemi a budou mít rychle k dispozici potřebné informace a v konečném důsledku budou moci dělat rychlé a správné rozhodnutí.

Nabídka Softec zahrnuje následující služby v oblasti BI aplikací:

 • analýza potřeb klienta,
 • analýza datových zdrojů, způsobu tvorby a uložení zdrojových dat,
 • výběr vhodné technologie / platformy,
 • návrh a implementace datového skladu,
 • návrh a implementace extrakčních mechanismů,
 • metodiky čištění dat,
 • datová kvalita
 • reporting,
 • tvorba datamartu a nástaveb dle potřeb klienta,
 • doplnění geografických informací a integrace s mapovými podklady.

Nástroje, které používáme:

 • Oracle – Oracle DB, Oracle Warehouse Builder, Oracle Discoverer, Oracle BI
 • IBM – DB2, DB Informix, Cognos BI Platform
 • Microsoft – MS SQL Server, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, MS Sharepoint Portal Server
 • Sybase – Sybase IQ DBMS, PowerDesigner
 • Informatica ETL
 • Pentaho
 • SAS
 • Talend
 • Teradata

Softec vyvinul vlastní řešení v oblasti Business Intelligence:

 • Softec Invenio – profesionální analyticko – reportingový nástroj
 • Řešení pro odhalování podvodů
 • Softec FOX – obchodní a finanční analýza

Mezi naše významné zákazníky v oblasti business intelligence patří:

 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,
 • Kooperativa poisťovňa, a.s.,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • PPF banka a.s.,
 • Štatistický úrad SR,
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • Úrad verejného zdravotníctva,
 • Sociálna poisťovňa.