BPM Procesní aplikace

Každá úspěšná firma věnuje svůj čas zlepšování procesů a jejich optimalizaci.

Žijeme v „rychlé“ době a je třeba vzít v úvahu i fakt, že dobře navržené procesy bude v budoucnu potřeba přizpůsobovat měnícím se ekonomickým podmínkám, tlaku konkurence nebo změnám uvnitř samotných společností. BPM nástroje umožní efektivnějším způsobem realizovat prvotní návrh i následné změny v procesech. Navíc umožní společnostem mít lepší kontrolu nad samotným průběhem procesů, poskytnou jim podklady pro jejich optimalizaci a v neposlední řadě pomohou i jejich standardizaci.

Moderní BPM nástroje

Peter Grec stručně představuje typy procesů a principy nástrojů používaných při jejich automatizaci. Současně na příkladu konkrétních produktů z komerčního, ale i open source prostředí, rozebere vhodné případy jejich použití a základní trendy jejich rozvoje.

Více

Zkrocené reklamace

Tomáš Martinák vypráví o tom, jak se dají reklamace klientů "zkrotit" a využít k zefektivnění chodu organizace, snížení nákladů a zvýšení spokojenosti zákazníka.

Více

Hypotéky flexibilně

René Pázman na demo aplikaci pro hypoteční úvěry předvede rychlou změnu workflow v jednom zajímavém BPM nástroji

Více

Prodejní kanály v telekomunikačním sektoru

Martin Martinka se v prezentaci zabývá procesy v Telco byznysu a specifiky procesní podpory jednotlivých prodejních kanálů.

Více