Bankovnictví

Segment Bankovnictví a finančních služeb obecně je pod silným tlakem změn pocházejících z FinTech sektoru a jejich rychlého tempa inovací, ze vstupu nových hráčů na trh přinášejících odkazy na jiné segmenty a ze zvyšujících se nároků stávajících zákazníků na úroveň a kvalitu poskytovaných finančních služeb. A to vše při narůstající regulaci. Věříme, že je to čas využití vznikajících příležitostí, nejen zvládání narůstajících hrozeb.

Hrozby a příležitosti v bankovnictví

Digitalizace a přechod služeb do online

Každá nová generace se více a více přesouvá do online prostředí, speciálních mobilních zařízení. Jejich chování a očekávání se mění z pohledu operací, které umí provést samostatně nebo jen s malou pomocí v online prostoru. Je důležité mít v online prostředí vhodné služby a efektivně využívat externí online nástroje a partnerství. Již je nutností vhodně propojit online prostředí distribučních kanálů banky s offline nástroji a postupy z poboček, POS, call center, atd. Jak správně nastavit takovou transformaci? Jak správně konsolidovat nástroje v distribučních kanálech?

Vztah se zákazníkem v prostředí vzniku potřeby

Banky jsou vnímány jako konzervativní instituce poskytující primární transakční služby ve vlastním prostoru obsluhy zákazníka. Pozornost zákazníka se však přesouvá směrem k institucím chápajícím jeho potřeby a poskytujícím služby s přidanou hodnotou. Jak lépe pochopit informace o zákazníkovi, jak je vhodně obohatit z externích zdrojů a monetizovat? Jak využít znalost potřeb a jejich vzniku pro zlepšení vztahu se zákazníkem?

Fintech společnosti a regulace PSD2

Zvyšující popularita FinTech společností u zákazníků a rychlost jejich inovací jim ohrožuje zaběhnuté obchodní modely a narušuje vztah banky se zákazníkem. Na druhé straně silný tlak regulace a příchod PSD2 vyžadující otevření banky a jejích služeb přes využitelné API třetím stranám. Jde o příležitost nebo hrozbu? Jak nastavit spolupráci s FinTech světem a těžit z dané spolupráce?

P2P platební systémy a využití Blockchain

V prostoru platebních systémů se konkurence neustále zvyšuje a formy jejich zpracování neustále zlepšují. Nástup různých hráčů jako FinTech společnosti (PayPal), technologických hráčů (Apple, Google) jakož i jiných segmentů (Orange). Kromě těchto hrozeb se objevily hrozby využívající nové způsoby jak P2P nebo technologie využívající blochchain. Jak na dané hrozby reagovat? Jak využít nastupující technologie včetně technologie blockchain?

Oblasti působení

Distribuční kanály podpory prodeje a obsluhy zákazníka

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme lídrem v oblasti tvorby a implementace řešení pro podporu prodeje a péče o zákazníka v distribučních kanálech v různých segmentech. Dlouhodobě vytváříme jedinečné Omnichannel řešení přinášející výraznou konkurenční výhodu pro našeho zákazníka. Výrazně investujeme do inovací pro naše zákazníky v této oblasti, například do efektivní integrace interních aplikací a dat zákazníka s externími online nástroji. Jsme silným a relevantním partnerem při tvorbě, nastavení a implementaci inovativních řešení v distribučních kanálech.

Příprava a schvalování úvěrových produktů

Máme za sebou několik velmi úspěšných implementací systémů na podporu přípravy a prodeje úvěrových produktů. Máme hlubokou znalost problematiky úvěrů, jsme ceněnými partnery při tvorbě těchto řešení pro naše zákazníky natolik, že můžeme naše znalosti využít pro tvorbu informačních systémů s vysokou hodnotou pro naše zákazníky a schopností naplnění jejich byznys cílů na trhu.

Automatizace exekučních a dědických řízení

Dlouhodobě se věnujeme tématu výrazné úspory nákladů při zabezpečení požadavků a procesů souvisejících s podporou exekučních a dědických řízení u našich zákazníků. Dokážeme dané procesy úspěšně integrovat do systémů našich zákazníků stejně tak do systémů třetích stran.

Správa klientského rizika a vymáhání pohledávek

Vytvořili jsme a úspěšně provozujeme několik systémů pro správu a vyhodnocování klientského rizika při prodeji produktů a služeb. Jsme experty v oblasti vymáhání pohledávek ve všech jejích aspektech. Máme komplexní řešení z daných oblastí, které lze modulově kombinovat pro konkrétní potřeby nasazení. Daná řešení byla implementována napříč různými segmenty.

Naše řešení a služby

NEMESIS - Efektivní vymáhání pohledávek

Zadluženost domácností na Slovensku neúměrně roste. Zvýšené úvěrové zatížení přináší riziko nesplácení. Ve všeobecnosti platí, že pozdější vymáhání je nákladnější a zejména hrozí nesplacení úvěrů. Tyto rizika je možné zmírnit efektivním nástrojem na vymáhání.

Víc o NEMESIS Víc o produktoch

IBIS - Intelligent Business Information System

Základním posláním produktu je pomoci bankám lépe podpořit sektor malých a středních podniků. Majitelé firem získají lepší přehled o stavu a trendu svých financí a o svých zaplacených i nezaplacených fakturách. S využitím externích registrů mají podnikatelé aktuální informaci o svých obchodních partnerech.

Víc o IBIS Víc o produktoch

SEDi - Softec Electronic Distraints

Produkt přináší bankám komplexní řešení pro životný cyklus exekučních konaní (žádost o součinnost, exekuční příkaz, průběh exekuce) a podporuje automatizované zpracování a elektronickou komunikaci.

Víc o SEDi Víc o produktoch

STRADA - Cesta ke státní správě

STRADA umožňuje statutárům delegovat komunikaci přes elektronickou schránku na určené pracovníky organizace. Dovoluje tak firmám automatizovat komunikaci s orgány veřejné moci, jako např. automatické stáhnutí, kontrola a uložení přijatých zpráv, distribuce konkrétním oddělením.

Víc o STRADA Víc o produktoch

NFINITY - Identity verification

Produkt NFINITY nabízí několik způsobů, jakým umíte snadno, rychle, spolehlivě a bezpečně ověřit a spravovat identitu vašeho klienta přes digitální kanály, ale také přímo na vašich pobočkách.

Víc o NFINITY Víc o produktoch

Podpora automatizace při vymáhaní pohledávek

Tatra banka se rozhodla v co největší míře automatizovat proces sledování rizikových pohledávek. Integrační projekt Collections Software řeší automatizaci procesu vymáhání pohledávek pro retailové produkty. Samotná integrace dotknutých systémů byla řešená vytvořením softwerové mezivrstvy Middle Layer. Zjistit více

Nová generace prodejně-servisního portálu

Poštová banka se rozhodla podpořit obsluhu svých klientů implementací prodejně-servisního portálu nové generace, postaveným na nejmodernějších byznys a IT konceptech. Za tímto účelem koncem minulého roku Poštová banka rozběhla projekt s poetickým názvem Benátky. Zjistit více

Front-end systém a zkvalitnění obsluhy klienta

Sberbank CZ se rozhodla zlepšit kvalitu svých služeb, a to hlavně zrychlením obsluhy klientů, zautomatizováním interních procesů a také cítila potřebu zvýšit cross-selling svých produktů. Na základe analýzy potřeb se rozhodla implementovat nový pobočkový front-end. Zjistit více

Kontaktujte nás