Bankovníctvo

Bankovnictví

Segment Bankovnictví a finančních služeb obecně je pod silným tlakem změn pocházejících z FinTech sektoru a jejich rychlého tempa inovací, ze vstupu nových hráčů na trh přinášejících odkazy na jiné segmenty a ze zvyšujících se nároků stávajících zákazníků na úroveň a kvalitu poskytovaných finančních služeb. A to vše při narůstající regulaci. Věříme, že je to čas využití vznikajících příležitostí, nejen zvládání narůstajících hrozeb.

Hrozby a příležitosti v bankovnictví

Digitalizace a přechod služeb do online

Každá nová generace se více a více přesouvá do online prostředí, speciálních mobilních zařízení. Jejich chování a očekávání se mění z pohledu operací, které umí provést samostatně nebo jen s malou pomocí v online prostoru. Je důležité mít v online prostředí vhodné služby a efektivně využívat externí online nástroje a partnerství. Již je nutností vhodně propojit online prostředí distribučních kanálů banky s offline nástroji a postupy z poboček, POS, call center, atd. Jak správně nastavit takovou transformaci? Jak správně konsolidovat nástroje v distribučních kanálech?

Vztah se zákazníkem v prostředí vzniku potřeby

Banky jsou vnímány jako konzervativní instituce poskytující primární transakční služby ve vlastním prostoru obsluhy zákazníka. Pozornost zákazníka se však přesouvá směrem k institucím chápajícím jeho potřeby a poskytujícím služby s přidanou hodnotou. Jak lépe pochopit informace o zákazníkovi, jak je vhodně obohatit z externích zdrojů a monetizovat? Jak využít znalost potřeb a jejich vzniku pro zlepšení vztahu se zákazníkem?

Fintech společnosti a regulace PSD2

Zvyšující popularita FinTech společností u zákazníků a rychlost jejich inovací jim ohrožuje zaběhnuté obchodní modely a narušuje vztah banky se zákazníkem. Na druhé straně silný tlak regulace a příchod PSD2 vyžadující otevření banky a jejích služeb přes využitelné API třetím stranám. Jde o příležitost nebo hrozbu? Jak nastavit spolupráci s FinTech světem a těžit z dané spolupráce?

P2P platební systémy a využití Blockchain

V prostoru platebních systémů se konkurence neustále zvyšuje a formy jejich zpracování neustále zlepšují. Nástup různých hráčů jako FinTech společnosti (PayPal), technologických hráčů (Apple, Google) jakož i jiných segmentů (Orange). Kromě těchto hrozeb se objevily hrozby využívající nové způsoby jak P2P nebo technologie využívající blochchain. Jak na dané hrozby reagovat? Jak využít nastupující technologie včetně technologie blockchain?

Oblasti působení

Distribuční kanály podpory prodeje a obsluhy zákazníka

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme lídrem v oblasti tvorby a implementace řešení pro podporu prodeje a péče o zákazníka v distribučních kanálech v různých segmentech. Dlouhodobě vytváříme jedinečné Omnichannel řešení přinášející výraznou konkurenční výhodu pro našeho zákazníka. Výrazně investujeme do inovací pro naše zákazníky v této oblasti, například do efektivní integrace interních aplikací a dat zákazníka s externími online nástroji. Jsme silným a relevantním partnerem při tvorbě, nastavení a implementaci inovativních řešení v distribučních kanálech.

Příprava a schvalování úvěrových produktů

Máme za sebou několik velmi úspěšných implementací systémů na podporu přípravy a prodeje úvěrových produktů. Máme hlubokou znalost problematiky úvěrů, jsme ceněnými partnery při tvorbě těchto řešení pro naše zákazníky natolik, že můžeme naše znalosti využít pro tvorbu informačních systémů s vysokou hodnotou pro naše zákazníky a schopností naplnění jejich byznys cílů na trhu.

Automatizace exekučních a dědických řízení

Dlouhodobě se věnujeme tématu výrazné úspory nákladů při zabezpečení požadavků a procesů souvisejících s podporou exekučních a dědických řízení u našich zákazníků. Dokážeme dané procesy úspěšně integrovat do systémů našich zákazníků stejně tak do systémů třetích stran.

Správa klientského rizika a vymáhání pohledávek

Vytvořili jsme a úspěšně provozujeme několik systémů pro správu a vyhodnocování klientského rizika při prodeji produktů a služeb. Jsme experty v oblasti vymáhání pohledávek ve všech jejích aspektech. Máme komplexní řešení z daných oblastí, které lze modulově kombinovat pro konkrétní potřeby nasazení. Daná řešení byla implementována napříč různými segmenty.

Naše řešení a služby

NEMESIS - Efektivní vymáhání pohledávek

Používá se k automatizaci vymáhání pohledávek jak v prvotním, („Early Collection“), tak v pozdním vymáhání(„Late Collection“).. Efektivní vymáhání pohledávek je zajištěno v systému řízením procesu obnovy podle uživatelsky konfigurovatelných politik vymáhání.

nemesis-01

IBIS - Intelligent Business Information System

Klíčovou misí pro banky je pomoci malým a středním podnikům získat lepší přehled o stavu a trendech jejich financí, jejich zaplacených a neuhrazených fakturách, udržovat aktuální informace o svých obchodních partnerech a provádět základní obchodní operace.

IBIS-01

TOUCH - The Omnichannel User Conversion Helper

Přináší sílu interních marketingových kampaní do vnějšího světa. Umožňuje oslovit úzké publikum – například konkrétní VIP klienty – i v online prostoru, který nemáme pod kontrolou.

TOUCH-01

STRADA - Cesta ke státní správě

Poskytuje komunikaci s veřejnými orgány prostřednictvím elektronické poštovní schránky společnosti. Umožňuje automatické stahování, kontrolu a ukládání přijatých zpráv. Komunikace je možná na základě integrace společnosti se státní agenturou NASES

STRADA-01

ENTRY - Connection ENTRY point

Poskytuje komplexní správu nad rozhraními ( software API) společnosti. Rozhraní jsou definována na základě stávajících služeb a jsou přístupná externím spotřebitelům. Přes tyto definované služby ENTRY řídí přístupová práva, životní cyklus nebo vytváří různé statistiky.

ENTRY-01

Vybrané projekty

Front-end systém a automatizace schvalování úvěrů

Skupina Sberbank (dříve Volksbank International) chtěla zlepšit kvalitu svých služeb, zrychlit obsluhu klientů, zautomatizovat interní procesy a zvýšit cross-selling produktů. Rozhodla se v rámci koncernu implementovat nový front-end systém, přičemž jeho nasazení rozdělila do několika kroků. První krok byl zaměřený na zkvalitnění obsluhy klienta a získání uceleného pohledu na klienta a jeho produkty. Druhý krok je zaměřený na automatizaci procesu schvalování úvěrů pro korporátní klienty a malé a střední firmy. Zjistit více

Informační systém na online nahrávání návrhů smluv

OVB Allfinanz Slovensko v SR dlouhodobě vede žebříček společností poskytujících finanční poradenství fyzickým osobám. V současné době zprostředkovává produkty a služby více než dvou desítek partnerů - poskytovatelů finančních produktů pro více než 800 tis. klientů za pomoci více než 9000 spolupracovníků. Zjistit více

Systém pro správu platebních karet

Sberbank Slovensko (dříve Volksbank Slovensko), působí na slovenském trhu od roku 1991. Svým klientům nabízí komplexní paletu bankovních produktů a služeb obohacenou o podílové fondy, produkty životního pojištění a důchodového zabezpečení a také produkty stavebního spoření. Zjistit více

Automatizace vymáhání pohledávek

Tatra banka je moderní banka s komplexní nabídkou bankovních služeb a řešení v oblasti správy financí pro firemní a individuální klienty. Vymáhání pohledávek z nesplácených úvěrových a karetních produktů je důležitou součástí denního provozu banky. V tomto procesu hraje svou roli i rychlost, s jakou dokáže banka klienta kontaktovat a řešit s ním jeho závazky. Zjistit více

Aplikační framework

Česká pojišťovna je největší univerzální pojišťovnou na českém pojistném trhu. Přibližně 4900 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se stará o co největší spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje 10,5 miliónů pojistných smluv. Zjistit více

Kontaktujte nás