Webová aplikace pro prodej pojistek pro SME

Softec vyvinul pro společnost ČSOB Poisťovňa webovou aplikaci Biznis Plus určenou na podporu zprostředkovaného prodeje pojistek pro malé a střední podniky (SME) – např. pojištění majetku, zodpovědnosti, apod. Aplikace by měla výrazně zjednodušit práci interním i externím prodejcům pojišťovny a zároveň snížit jejich chybovost. Doposud totiž museli řadu úkonů provádět ručně.

Zmíněná aplikace byla pojišťovně dodána v rekordně krátkém čase. Od podpisu smlouvy k předání totiž uběhly jen necelé čtyři měsíce, a to včetně vánočních svátků (září 2012-leden 2013). Pro Softec Group je to první projekt pro tuto pojišťovnu i celou skupinu KBC. Kromě zjednodušení návrhu pojistky a celkového zkvalitnění práce prodejců by měla snížit také riziko špatně uzavřených smluv.

Aleš Mičovský, výkonný ředitel Softec Group: „Využili jsme předchozích zkušeností s aplikacemi na prodej jiných pojistných produktů, našich znalostí principů SME produktů a technologických schopností našich vývojářů. Byla to pro nás nová zkušenost. Za největší úspěch však považuji, že se nám podařilo klienta přesvědčit, že nejsme jen čistě softwarovou firmou, ale máme i hluboké znalosti z oblasti pojišťovnictví.“

Vývoj prodejní aplikace byl mnohem složitější než běžné aplikace zaměřené na prodej pojištění domácnosti, cestovní pojištění nebo autopojištění. Navíc se nejedná o masový produkt. Samotná aplikace obsahuje cca 1 100 položek, které mezi sebou souvisí, věrně odráží nejen strukturu a pravidla samotného pojistného produktu, ale jsou v něm zakomponovány i byznys procesy správy obchodních případů, které jsou na pozadí.

„Aplikace umožní našim prodejcům poměrně jednoduše připravit pro klienta několik variant nabídky, vytisknout je a postupně ji s ním doladit až k podpisu smlouvy. Navíc dokáže kontrolovat souvislosti a upozornit na případné chyby, aby nedošlo ke špatnému uzavření smlouvy", vysvětluje Ing. Peter Lukács, ředitel Odboru underwritingu a produktového managementu SME, ČSOB Poisťovňa a.s.