Vystavení G2G služeb

Nad systémem IS RSD jsme vybudovali sadu elektronických webových služeb, které oprávněným informačním systémem jiných resortů poskytnou informace o přiznaných sociálních dávkách a jejich příjemcích.

Rozhraní je plně automatizované, takže externí systémy, které využívají tyto služby je dokáží plnohodnotně zapojit do svých procesů. Prvním integrovaným systémem, který využívá tyto služby je IS datového centra obcí a měst.