Údaje z účtů pojištěnců vedených ve zdravotních pojišťovnách

Pro účely zdravotnické statistiky jsme pro NCZI vyvinuli řešení na zpracování dat z účtů pojištěnců vedených v informačních systémech zdravotních pojišťoven.

Unikátnost řešení spočívá v tom, že se poprvé podařilo zajistit zpracování dat o poskytované zdravotní péče za celé Slovensko a tak obohatit zdravotní statistiku o novou dimenzi. Údaje o ambulantní, ústavní a dopravní péči, ale i údaje o dispensarizaci, čekacích listinách a nákladech na léky, pomůcky a dietní potraviny představují významný statistický zdroj dat pro vytvoření komplexního pohledu o zdravotním stavu obyvatelstva.