Technická evidence a prohlídky mostů (Mosty)

Systém Mosty představuje informační systém, ve kterém se vedou podrobné referenční technické údaje o všech mostech na silničních komunikacích na Slovensku.

Do systému mají přístup všichni správci CK a provádějí v něm samostatně potřebné úpravy, které následně podléhají schválení oddělením hospodaření s mosty na Slovenské správě silnic. Nedílnou součástí systému je modul pro plánování, realizace a zhodnocení hlavních, běžných, kontrolních a mimořádných prohlídek mostů. Do aplikace se zapisují všechny zjištěné závady a navrhovaná nápravná opatření. Na základě výsledků je automaticky vypočítán stavebně-technický stav daného mostu a podle expertních algoritmů připravovaný tzv. seznam naléhavosti oprav, podle kterého se postupuje při tvorbě plánu oprav mostů. Prohlídky mostů v terénu provádějí správci prostřednictvím speciální tabletové aplikace.

Mosty jsou součástí komplexního Informačního systému Modelu silniční sítě (IS MCS).