Systém sociálně-právní ochrany dětí

Pro MPSVR SR jsme vyvinuli systém IS KIDS na evidenci dětí vedených na oborech sociálně-právní ochrany dětí a sociální kuratelou úřadů práce, sociálních věcí a rodiny. Kromě evidence dětí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služeb, kuratelu zletilých fyzických osob a náhradní rodinné péče.