Systém na podporu agendy poskytovatelů sociálních služeb

Pro MPSVR SR jsme vyvinuli a dodali modul PSS, který kromě konsolidace centrálního registru poskytovatelů sociálních služeb na základě rejstříků vedených VÚC, poskytuje podporu zpracování žádostí o finančních příspěvcích poskytovaných ministerstvem veřejným a neveřejným poskytovatelům sociálních služeb.

Systém umožňuje i evidenci tělesných i netělesných omezení provedených v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách. Modul PSS je integrován na Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk prostřednictvím formulářových portálu MPSVR. Prostřednictvím portálu mohou poskytovatelé sociálních služeb komunikovat s MPSVR elektronicky využitím specializovaných G2B elektronických služeb pro podání žádosti o finanční příspěvek, podání zúčtování finančního příspěvku nebo podání oznámení o provedeném tělesném nebo netělesném omezení.