Statistické informační systémy Statistického úřadu SR

Pro Statistický úřad SR jsme vyvinuli dva informační systémy INTRASTAT-SK a REGSTAT.

INTRASTAT-SK

Na podporu procesů zpracování informací o zahraničním obchodu mezi Slovenskou republikou a členskými a nečlenskými zeměmi EU jsme vyvinuli informační systém INTRASTAT-SK. Úkolem systému bylo zajistit sběr a zpracování dat o pohybu zboží a následně poskytnout prostředky na analýzu dat a publikování výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.

REGSTAT

Za účelem sběru, zpracování, analýzy a publikování regionálních statistik jsme vyvinuli informační systém REGSTAT. Systém REGSTAT podpořil pracovní postupy pracovníků úřadu při zpracování regionálních statistických údajů a jejich poskytování široké a odborné veřejnosti, institucím v ČR a Eurostatu. S pomocí tohoto systému byla vytvořena databáze regionálních statistik. Zvýšila se výkonnost, rychlost zpracování dat a flexibilnost poskytování výsledků analýz.