Řízení prodejní sítě

Každá společnost, která se zabývá prodejem služeb nebo produktů prostřednictvím sítě obchodníků, řeší problematiku jejich podpory, motivace a výkonu.
Pro řízení sítě obchodníků je nesmírně důležité mít vždy včasné a dostatečně detailní informace o každodenních aktivitách řízeného týmu. Absence těchto informací omezuje možnosti každodenní práce s prodejní sítí a nedává managementu nástroje k dalšímu upevnění řízení obchodní činnosti, eliminaci vnitřních rezerv a dosahování lepších výsledků.

Klíčovou oblastí úspěchu je řízení základních aktivit obchodního procesu, jako je oslovení klientů, plánování a realizace schůzek a vykázání výsledku setkání. Mobilní technologie přinášejí do této oblasti výrazné usnadnění, zrychlení a zefektivnění těchto činností. Každý z nás si umí dobře představit, kolik času zabere obchodníkovi kontakt s klientem a po sérii několika schůzek během dne se mohou důležité informace snadno zapomenout a ztratit. Je tedy nezbytné, aby obchodník byl vybaven mobilní technikou a aplikací, která umožňuje snadnou a rychlou práci. Na druhou stranu - ne každý prodejce je dostatečně výkonný a spolehlivý, a firma potřebuje vědět, kdo podává adekvátní výkon a kdo má rezervy.

Společnost SOFTEC, spol. s r.o. zrealizovala a dodala svému klientovi, společnosti CAPITOL, akciová společnost, dceřiné společnosti Kooperativa pojišťovna, as Vienna Insurance Group, řešení pro efektivní řízení sítě obchodníků s finančními produkty. CAPITOL, akciová společnost je postaven na poskytování špičkových služeb svým klientům a na osobním kontaktu obchodníka s každým klientem. Je tedy logické, že vedení společnosti chce mít informace o výkonu svých obchodníků, protože ti reprezentují společnost navenek a na nich záleží úspěch celé společnosti.

Základním principem řešení je komplexní podpora řízení výrobních činností na úrovni sledování plánu setkání s klienty, realizovaných prodejních rozhovorů, uzavřených smluv, velikosti produkce, získaných nových kontaktů na klienty, přijatých nových spolupracovníků či řešení hrozících storen.

obrazovka_capitolŘešení je postaveno jako moderní aplikace pro inteligentní mobilní zařízení (smartphony). Podporuje práci obchodníků přímo v terénu a zpřístupňuje real-time informace manažerům. Manažer na každé úrovni tak má dokonalý přehled o výkonech řízeného týmu včetně zobrazení v grafech. Na výsledky lze nahlížet přes různá časová období v granularitě podle sledovaných ukazatelů či podřízených obchodníků. Kromě absolutních hodnot je součástí i zobrazení aktuálního progresu sledovaných ukazatelů vůči předcházejícímu období. Při návrhu aplikace byl kladen velký důraz na jednoduchost, intuitivnost práce s aplikací a minimální zátěž pro obchodníka. Obrazovky aplikace i logika ovládání jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a celé ovládání je user-friendly. Vyplnění denního reportu je pro obchodníka minutovou záležitostí, firma přitom získá cenné informace, které jí pomáhají řídit nejen spokojenost klientů, ale také svůj vlastní úspěch.

Přínosy

CAPITOL, akciová společnost si od nasazeného řešení slibuje, že se mu podaří výrazně snížit pracnost při vyplňování a zpracování reportů od obchodníků - dnes tato operativa zatěžuje tak obchodníky, tak back-office společnosti. Nasazením nové aplikace se sníží pracnost celého zpracování a řízení, a to až o 35% času, který dnes obchodníci těmito aktivitami tráví. Dalším přínosem je snížení nákladů na dennodenní zasílání reportů - dnes jsou odesílány pomocí SMS, což stojí nemalé prostředky. Obchodníci mohou tuto časovou úsporu investovat do lepší obsluhy klientů a na rozvíjení obchodu - což se pozitivně projeví v nárůstu obratu. Zde CAPITOL, akciová společnost očekává až 5 procentní nárůst oproti dnešnímu stavu.