Řízení klientského rizika

Slovak Telekom je největší slovenský multimediální operátor. Svým klientům nabízí komplexní portfolio hlasových a datových služeb. Společnost dostává za své služby zaplaceno většinou až po dodání služeb. Řízení klientského rizika je proto pro společnost klíčové, na druhou stranu však příliš přísná pravidla mohou znamenat odmítnutí klienta, který by za určitých podmínek nebo omezení mohl služby využívat.

Cílem projektu se stalo jednak snížení ztrát, způsobené nedobrovolným odchodem klientů, a dále snížení míry zamítnutí nových klientů a tím pádem zvýšení přírůstku nových klientů. Společnost se pro tyto potřeby rozhodla vytvořit nový systém pro určení klientského rizika.

Řešení zavádí nový typ segmentace klientů, založený na posouzení rizika klienta. V závislosti na příslušnosti klienta k některému ze segmentů jsou mu poskytovány služby a produkty s příslušným omezením. Systém též umožňuje on-line sledovat rizikové faktory klientů, přijmout vhodná opatření na eliminaci rizik a umožňuje pružné a aktivní nakládání s rizikem. Systém je připravený na využití i dalších  - například externích informačních zdrojů.

Přínosy

Díky novému systému má Slovak Telekom možnost lépe a komplexněji vyhodnocovat rizika klientů, zpracovat informace z více zdrojů a přizpůsobit tomu i svou nabídku produktů a služeb. Díky kvalitnímu řízení rizik může Slovak Telekom obsloužit i klienty, které by dříve odmítl.