Prohlídky silničních komunikací (ESCeS)

Podle současných předpisů je každý správce silniční komunikace povinen zajišťovat výkon hlavních, běžných a mimořádných prohlídek silničních komunikací svěřených do jeho správy.

Náš systém ESCeS představuje ucelený informační systém pro plánování, výkon a vyhodnocení hlavních, běžných a mimořádných prohlídek silničních komunikací. V současnosti ho používá rutinně drtivá většina správců CK na Slovensku. Pro zefektivnění sběru údajů o závadách na silniční síti je součástí systému tabletová aplikace určená do terénu. Aplikace umí spolupracovat s přesným externím GPS zařízením, pomocí kterého určuje automaticky lokalizaci závad na referenční síti.

ESCeS je součástí komplexního Informačního systému Modelu silniční sítě (IS MCS).