Programy a projekty údržby a oprav vozovek (Vozovky)

Se Slovenskou správou silnic jsme navrhli a neustále rozšiřujeme Klíčová část systému hospodaření s vozovkami - aplikace Vozovky.

Na úrovni silniční sítě prostřednictvím expertních algoritmů dokáže automaticky vyhodnotit stav silniční sítě na základě údajů měření diagnostiky vozovek a hlavních prohlídek silničních komunikací, navrhnout orientační návrh na rehabilitaci (údržby, opravy nebo rekonstrukce) a následně umožňuje sestavit víceletý plán rehabilitací pro správce. Na úrovni projektu podporuje sestavení plánu projektů údržby a oprav, shromáždění podrobných údajů pro přípravu projektu, provedení podrobné vizuální prohlídky vozovky, výpočet potřebné tloušťky zesílení a vyhodnocení únosnosti vozovky a ekonomické vyhodnocení různých alternativ údržby nebo opravy prostřednictvím nákladově-výnosové analýzy.Na obou úrovních umožňuje vizualizovat téměř všechny parametry vozovky a silniční komunikace přes diagramy v liniové projekci.

Aplikace Vozovky je součástí komplexního Informačního systému Modelu silniční sítě (IS MCS).