Podpora automatizace při vymáhaní pohledávek

Tatra banka se rozhodla v co největší míře automatizovat proces sledování rizikových pohledávek. Integrační projekt Collections Software řeší automatizaci procesu vymáhání pohledávek pro retailové produkty. Samotná integrace dotknutých systémů byla řešená vytvořením softwerové mezivrstvy Middle Layer.

Middle Layer automatizuje proces vymáhání pohledávek pro retailové produkty:

  • hypoteční úvěry,
  • bezúčelové spotřební úvěry,
  • kreditní karty,
  • přečerpání na běžných účtech.

Systém zabezpečuje sběr údajů z produkčních systémů a aplikací banky, úpravu údajů do požadovaného strukturovaného formátu a odeslaní takto předpřipravených dat na zpracování do cílového systému. Výsledky zpracování údajů dále rozposílá do relevantních systémů v bance a automaticky generuje potřebné akce na eliminaci vznikajících rizik. Tím podstatně přispívá k včasnému detekování a snížení objemu problematických pohledávek při poskytovaní úvěrů a přijetí účinných opatření, čím podstatně snižuje možné ztráty banky a případné soudní spory.