Nová generace prodejně-servisního portálu

Poštová banka se rozhodla podpořit obsluhu svých klientů implementací prodejně-servisního portálu nové generace, postaveným na nejmodernějších byznys a IT konceptech. Za tímto účelem koncem minulého roku Poštová banka rozběhla projekt s poetickým názvem Benátky.

Pro projekt potřebovala strategického partnera, který má zkušenosti s vývojem front-endové (FE) aplikace určené na obsluhu klienta v client–centric architektuře, postavené na principech „omnichannel“ a s důrazem na uživatelský zážitek (User Experience). Tak se do hry dostala společnost Softec, která v prvním kole navrhla architekturu celého řešení určenou i pro další FE aplikace Poštovní banky. Tato architektura je do buducnosti lehko rozšiřovatelná. Projekt realizoval společný řešitelský tým složený z pracovníků Softecu a Poštovní banky pod vedením zkušeného architekta Softecu. Řešení bylo v srpnu 2015 úspěšně nasazené do produkčního provozu a slouží nejen pro uživatele na pobočkách a vysunutých akvizičních pracovištích banky, ale i na pracovištích partnerské organizace.

Prodejně-servisní portál je postavený tak, že uživatel má k dispozici podrobný pohled na klienta prostřednictvím tzv. karty klienta, kde se jednak nacházejí jeho osobní údaje, ale i přehled jeho existujících produktů, aktuální kampaně a nabídky, kontaktní historie a další informace, které obvykle bývají součástí CRM systémů.

Takto je možné cíleněji vytvořit nabídku pro klienta a nabídnout mu produkty podle jeho potřeb. Aplikace umožňuje prodej a servis následujících produktů:
• Osobní účty
• Vkladové účty
• Termínované vklady
• Vkladné knížky
• Spotřební úvěry
• Pojistný produkt Nezbedník

Kontaktujte nás