Návrh a posouzení tras pro nadměrnou a nadrozměrnou přepravu (Trasy)

Podle platné legislativy při překročení daných limitů na rozměry a hmotnost nákladní přepravy je třeba žádat o návrh a posouzení trasy přepravy, které provádí specializované pracoviště silniční databanky Slovenské správy silnic.

Pro toto pracoviště jsme vyvinuli speciální aplikaci, jejímž prostřednictvím žadatelé o přepravu si mohou sami zaregistrovat žádost v elektronické formě. Na základě údajů v elektronické žádosti a údajů centrální technické evidence pozemních komunikací (CTEPK), především zatížitelnosti mostů, šířkových poměrů a podjezdových výšek, aplikace navrhne pracovníkovi trasu, kterou mohou dodatečně upravit. Výsledný návrh trasy je po zpracování viditelný žadateli a ten si může následné probrat i tiskovou sestavu s prohlášeným návrhem trasy.

Trasy jsou součástí komplexního Informačního systému Modelu silniční sítě (IS MCS).