Národní administrativní registry a Národní zdravotní registry

Pro Národné centrum zdravotníckych informácií jsme vyvinuli řešení pro správu dvou správních registrů.

 • Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Národný register zdravotníckych pracovníkov

Oba národní registry jsou nezbytnou podmínkou účinného provádění zdravotnické statistiky.

Vyvinuli jsme také řešení pro správu deseti Národních zdravotních registrů:

 • Národný onkologický register
 • Národný register diabetes mellitus
 • Národný register vrodených chýb
 • Národný register chorôb obehovej sústavy
 • Národný register neurologických chorôb
 • Národný register chronických pľúcnych chorôb
 • Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
 • Národný register zápalových reumatických chorôb
 • Národný register tuberkulózy

S touto podporou je NCZI schopny systematicky sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat údaje o hromadně se vyskytujících a závažných onemocněních české populace s cílem poskytovat výsledky analýz odborné a laické veřejnosti.