Manažerský informační systém NCZI

Pro Národní centrum zdravotnických informací jsme vyvinuli Manažerský informační systém NCZI.

Vybudovali jsme datové úložiště obsahující datové zdroje z účtů pojištěnců vedených v zdravotních pojišťovnách, z výkazů a hlášení od poskytovatelů zdravotní péče, z demografických údajů od Statistického úřadu SR a administrativních údajů poskytnutých zdravotními komorami, schvalovacími orgány a úřadem pro dohled nad zdravotní péčí. Získané údaje procházejí procesem konsolidace a v optimalizované a konzistentní formě představují jedinečný zdroj pro tvůrce zdravotnické statistiky jakož i tvůrců strategických dokumentů na MZ SR a MF SR. Tyto konsolidované datové zdroje představují kvalitní podklad pro realizaci úsporných opatření, např. snížení nadspotřeby léků nebo snížení předepisování radiodiagnostických a laboratorních vyšetření, pro realizaci opatření vedoucích ke zvýšení kvality zdravotní péče, např. analýza informací o exportu léků nebo o spotřebě volně prodejných léků. Také jsou dobrým východiskem pro realizaci opatření v oblasti zvyšování kvality sbíraných dat a v identifikování dalších možností dosahování vyšší efektivity nákladů na zdravotní péči.