Makléřský systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a sesterská společnost Capitol a.s. Slovensko patří mezi nejvýznamnější zprostředkovatele finančních produktů v České a Slovenské republice, a to hlavně v oblasti životního pojištění. Poskytují komplexní pojišťovací a finanční služby pro občany, podnikatele a firemní klienty. Osobní přístup ke klientovi, tvorba finančních produktů na míru a flexibilita, jsou hlavním důvodem proč si klienti volí služby této společnosti.

Kapitol potřeboval zajistit kompletní podporu makléřům pro práci s klienty, evidenci jejich smluv, sledování finančních toků mezi partnery a Kapitolem, včetně výpočtů provizí makléřům. Pro realizaci si systému vybral společnost Softec. Naši konzultanti analyzovali jednotlivé procesy obsluhy klienta, práci makléřů, toky dat mezi Kapitolem a finančními institucemi, a následně navrhli systém, který pokrývá jednotlivé činnosti. Vývoj aplikace byl opět svěřený Softecu.

Postupně byly vytvořeny 3 komponenty celého systému:

  • Makler – základní informační systém
  • Web Makler - webový klient pro on-line přístup
  • KISS - klient pro off-line práci

Systém Makler podporuje správu hierarchie poradců, vyhodnocování poradců za zprostředkování smluv, vyplácení provizí poradcům, poskytování údajů o produkci na různé úrovni detailu ve formě tiskových sestav pro management, správu provizí samotného Kapitolu, vymáhání dluhů od poradců, zadávání a vyhodnocení soutěží poradců.

V souvislosti s požadavky na zefektivnění práce poradců vyvinul Softec aplikaci KISS, vytvořenou na principu off-line klienta. Celá aplikace včetně databáze je instalovaná na osobním počítači poradce a údaje jsou synchronizované se serverem na centrále. Uživatelé mají možnost prohlížet si data o své produkci, svých klientech a jejich smlouvách, produkci svého podřízeného týmu a kariéře. Každý poradce má k dispozici přehled struktury svého týmu a jeho sestav. Aplikace podporuje plánování činností formou týdenních, měsíčních, půlročních nebo ročních plánů. Umožňuje vyplňovat týdenní zprávy, zapisovat nováčky na semináře a vytvářet zápisy z porad. KISS podporuje i dynamické vytváření uživatelských sestav. Pracovníci centrály Kapitol mají navíc možnost vidět data všech uživatelů KISSu a sumární sestavy plánovaných činností všech poradců.

Systém byl nasazený i v sesterské společnosti Capitol a.s. Slovensko. Zákazník oceňuje že s pomocí tohoto systému je svým klientům schopný zajistit vysokou úroveň služeb.